případy → Zahraniční investice v ČR → Hyundai v Nošovicích → komunikace s MPO a CI

Komunikace s Ministerstvem průmyslu a obchodu a CzechInvestem

V rámci snahy o zajištění maximální transparentnosti vztahů - založených Deklarací porozumění - mezi programem GARDE Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a agenturou CzechInvest (CI) zveřejňujeme veškerou oficiální komunikaci mezi GARDE, MPO a CzechInvestem.

Proces monitorování dodržování závazků plynoucích z Deklarace

 

...:.  Plnění Deklarace - Program Nemovitosti - priorita podpory brownfields .:...

 

 

28-04-2009 - MPO: odpověď ministra na žádost o podání zprávy

06-04-2009 - GARDE: Výzva k zaslání zprávy o naplňování čl. 4 Deklarace

05-12-2008 - MPO: odpověď k plnění čl. 4 Deklarace

21-11-2008 - GARDE: Výzva k zaslání zprávy o plnění Deklarace

10-04-2008 - GARDE: Oznámení o porušení Deklarace - program Nemovitosti

11-03-2008 - GARDE: reakce na návrh MPO

11-03-2008 - MPO: odmítavá reakce na návrh GARDE

06-03-2008 - GARDE: reakce k novému návrhu MPO

04-03-2008 - MPO: nově upravená Výzva

03-03-2006 - GARDE: reakce na návrh MPO

03-03-2008 - MPO: upravená Výzva

25-02-2008 - MPO - propočet k programu Nemovitosti

25-02-2008 - Zápis z jednání na MPO

20-02-2008 - GARDE: k jednání - reakce na CI

15-02-2008 - CI: reakce k oznámení o porušení

12-02-2008 - GARDE: nový termín jednání

11-02-2008 - MPO: odpověď k obsahu a účastníkům schůzky

06-02-2008 - GARDE: k obsahu setkání

06-02-2008 - MPO: ke složení účastníků setkání

05-02-2008 - GARDE: k termínu setkání

31-01-2008 - GARDE: Reakce na vyjádření MPO

23-01-2008 - MPO: vyjádření k oznámení o porušení

04-01-2008 - GARDE: Oznámení o porušení Deklarace - program Nemovitosti

22-11-2007 - GARDE: Vyjádření k informacím CI z 30.10.2007

30-10-2007 - GARDE: oznámení porušení Deklarace - informace

24-09-2007 - GARDE: nová jednání o Programu Nemovitosti

10-08-2007 - Zápis ze schůzky

13-07-2007 - Zápis ze schůzky

29-05-2007 - CI: odpověď na připomínky k výzvě

11-05-2007 - GARDE: připomínky k výzvě v Programu Nemovitosti

24-01-2007 - CI: odpověď na žádost GARDE o plnění

 

 

další materiály vztahující se ke kauze Hyundai naleznete v sekci dokumenty