případy → Zahraniční investice v ČR → Hyundai v Nošovicích → komunikace s MS krajem

Komunikace s Moravskoslezským krajem

V rámci snahy o zajištění maximální transparentnosti vztahů - založených Deklarací porozumění - mezi programem GARDE a Moravskoslezským krajem (MSK) zveřejňujeme veškerou oficiální komunikaci mezi GARDE a MSK.

 

Proces monitorování dodržování závazků plynoucích z Deklarace

 

...:.  Plnění Deklarace - podmínky EIA - kácení porostů dřevin v Žermanickém přivaděči .:...

 

13-01-2009 - GARDE: reakce na odpověď MSK

09-01-2009 - MSK: reakce + přílohy

09-01-2009 - GARDE: Oznámeníporušení Deklarace

25-11-2008 - MSK: odpověd

24-10-2008 - GARDE: Vyjádření k problematice valů a Žermanického přivaděče

 

...:.  MÚK na R48 .:...

 

03-12-2008 - GARDE: žádost o informace k problematice MÚK na R48

 

...:.  Plnění Deklarace - podmínky EIA - správní řízení  .:...

 

11-04-2008 - MSK:  Odpověď na výzvu

13-03-2008 - GARDE:  Výzva k zaslání zprávy o plnění opdmínek EIA

10-01-2008 - MSK: Sdělení k plnění kompenzací pro biotu

13-12-2007 - GARDE: Vyjádření k plnění kompenzací pro biotu

15-11-2007 - MSK: vysvětlení

15-10-2007 - GARDE: reakce - neplnění podmínek EIA

05-10-2007 - MSK: odpověď na připomínky

06-09-2007 - GARDE: připomínky k dokumentaci

 

...:.  Plnění Deklarace - podmínky EIA  .:...

 

28-06-2007 - MSK: Zpráva o naplňování Deklarace

28-06-2007 - GARDE: urgence odpovědi na výzvu

28-05-2007 - GARDE: výzva k doložení plnění podmínek EIA

 

...:. Jednání o plnění Deklarace .:...

 

30-03-2010 - zápis z jednání na MSK v Ostravě

15-05-2008  - zápis z jednání na MSK v Ostravě

05-10-2007 - Zápis z jednání na MSK v Ostravě

15-05-2008 - Zápis z jednání na MSK v Ostravě

25-06-2007 - MSK: Odpovědi na otázky vzešlé z jednání

23-05-2007 - Zápis z jednání účastníků Deklarace porozumění v Ostravě

 

...:.  Dolní Lutyně .:...

 

13-12-2007 - MSK: Odpověď na Výzvu

01-11-2007 - GARDE: výzva k vyjasnění situace ohledně Dolní Lutyně

15-01-2007 - MSK: Splnění bodu č. 3 Deklarace  

 

další materiály vztahující se ke kauze Hyundai naleznete v sekci dokumenty