případy → Minulé aktivity

V letech 2005-2008 se právníci EPS věnovali prosazování odpovědnosti korporací ve dvou specifických oblastech:

 

  • Monitoring CSR korporací. V rámci problematiky společenské odpovědnosti korporací program GARDE společně s dalšími partnery od října 2005 do září 2006 uskutečnil mezinárodní projekt zaměřený na zvyšování povědomí o tomto konceptu mezi občanskou společností a odbory ve vybraných nově přistoupivších zemí Evropské unie (EU-10).
  • Prosazování ochrany spotřebitelů. Do českého právního řádu byly v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské Unie implementovány požadavky evropského práva. Většina z těchto ustanovení však vůbec nejsou korporacemi v České republice dodržována, ač jsou jimi jinde v Evropě respektována. Zvýšení nízké úrovně práv spotřebitelů závisí na schopnosti spotřebitelských organizací donutit podnikatele chovat se odpovědně a respektovat zákony. Smyslem projektu bylo jednak zahájit přímé kroky proti stávající praxi v konkrétních případech a jednak vybavit Sdružení obrany spotřebitelů právním know-how pro jeho další činnost.
  • Diskriminace v zaměstnání. Monitorovali jsme porušování pracovněprávních předpisů a diskriminaci zaměstnanců ze strany nadnárodních společností, jako jsou např. Ahold, Tesco, Lidl a další. Poskytovali jsme bezplatné právní pomoc zaměstnancům nadnárodních společností. Monitorovali jsme činnosti státních institucí (úřady práce, inspekce práce). Vedli jsme strategickou litigaci.