případy → Zahraniční investice v ČR

případy zahraničních investic v ČR

Právníci EPS se v rámci strategické litigace po léta věnují případům významných zahraničních investic nadnárodních korporací v České republice, jako jsou např. kauzy mexické hliníkárny Nemak v Havrani u Mostu, japonsko-francouzské automobilky Toyota Peugeot Citroën Automobile u Kolína, korejsko-nizozemské továrny na výrobu obrazovek LG.Philips Displays v Hranicích či v současné době korejské automobilky Hyundai v Nošovicích a nejnověji hutního komplexu ArcelorMittal v Ostravě.

 

 

Náš zájem o takové případy pramení z faktu, že s aktivitami nadnárodních společností jsou mnohdy spojeny významné, často bohužel negativní environmentální, ekonomické a společenské vlivy. Vybíráme si proto kauzy se závažnými dopady a svým významem ovlivňující celou společnost. Právě s nimi jsou spojeny další až patologické společenské jevy, které podle našeho názoru ohrožují základní principy demokratického právního státu.

 

Příliš často máme totiž pocit, že naše právní bitvy jsou pouhým absurdními dramaty, v nichž si úředníci, ale bohužel často i soudci s námi hrají na schovávanou ve spleti paragrafů, zatímco skutečné důvody jejich rozhodnutí a úvah nejen nám, ale celé společnosti zůstávají ukryty. Příliš často se u těchto kauz opakují stále stejné způsoby rozhodování, postupy atd., aby šlo o pouhou neschopnost odpovědných úředníků. Našimi aktivitami se proto mimo pomoci konkrétním lidem postiženým negativními důsledky procesu globalizace snažíme i otevírat debatu o tom, zda náš současný systém právních záruk fungování demokratického a právního státu je dostatečně odolný náporu velkých korporátních celků, které stále více ovlivňují podobu světa, ve kterém žijeme.