případy → Minulé aktivity → diskriminace v zaměstnání

Aktivity v oblasti pracovně právní diskriminace

V letech 2005 - 2009 jsme monitorovali porušování pracovněprávních předpisů a diskriminaci zaměstnanců ze strany nadnárodních společností, jako jsou např. Ahold, Tesco, Lidl a další mj. v rámci projektu: Omezení diskriminace zaměstnanců nadnárodních společností

 

Cílem projektu bylo odstranění systémového porušování práv a omezení diskriminace zaměstnanců nadnárodních společností, zejména obchodních řetězců; zvýšení efektivity kontroly vykonávané státními institucemi v oblasti pracovněprávní diskriminace. Těchto cílů jsme se snažili dosáhnout realizací následujících aktivit:

  • poskytování bezplatné právní pomoci zaměstnancům nadnárodních společností
  • monitorování práv zaměstnanců v obchodních řetězcích
  • monitorování činnosti st. institucí (úřady práce, inspekce práce)
  • strategická litigace
  • informování médií
  • zpracování právní analýzy současné legislativy
  • spolupráce s nevládními organizacemi a odborovými organizacemi

Na této oblasti pracovala v rámci týmu GARDE právnička Jana Koukalová, která je momentálně na mateřské dovolené a EPS se aktuálně danému tématu nevěnuje.

 

Naše aktivity v této oblasti byly podpořeny ze strany NROS v rámci programu Transition Facility 2005 "Podpora implementace antidiskriminačního zákona a antidiskriminačního acquis nestátními neziskovými organizacemi", financovaného ze zdrojů Evropské Unie.