o nás → lidé v týmu odpovědné korporace

Mgr. Pavel Franc

(nar. 1978 v Brně)

 

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, studium zakončil diplomovou prací na téma soudní ochrany veřejného zájmu (k dispozici zde). V současné době je doktorandem na katedře správního práva. Od roku 1998 je členem sdružení právníků EPS. V roce 2001 založil v rámci této organizace program "GARDE - Globální odpovědnost", jehož hlavním tématem je v současné době odpovědnost nadnárodních společností. Působí jako vedoucí programu i jako jeho právník. Z významných právních kauz, kterým se věnuje: automobilka Toyota Peugeot Citroën, Nemak, Danone, Hyundai, vodní dílo Nové Mlýny. Je zakladatelem think tanku Trast pro ekonomiku a společnost. Produkčně a autorsky se podílel na výstavě fotografií Ibry Ibrahimoviče "Příběh sedláka Rajtera - od kolektivizace ke globalizaci", která dokumentovala kauzu Nemak. Výstava získala hlavní cenu a cenu ve své kategorii v soutěži Czech Press Photo 2003 a byla prezentována ve více než 10 městech v ČR. Společně s Jiřím Nezhybou koordinoval mezinárodní projekt zaměřený na zvyšování povědomí o společenské odpovědnosti korporací (CSR) mezi nevládními organizacemi a odbory v nově přistoupivších zemích EU.

 

Pavel Franc získal Cenu Josefa Vavrouška za rok 2006 udělenou Nadací Charty 77 společně s Nadací Partnerství za aktivity ve prospěch životního prostředí, které se mohou stát příkladem pro ostatní.

 

Mgr. Jiří Nezhyba

(nar. 1973 v Hranicích)

 

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kterou ukončil v roce 1997. Po vykonání civilní služby pracoval od roku 1999 na sekretariátu rozkladové komise ministra vnitra odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR. V letech 2000 - 2001 působil v uprchlickém táboře Vyšní Lhoty. Od počátku roku 2002 s EPS externě spolupracoval. V září 2002 pak nastoupil do brněnské kanceláře, od října je zaměstnancem EPS. Věnuje se kauzám zaměřeným na odpovědnost nadnárodních společností jako byly či jsou např. továrna na obrazovky LG.Philips Displays v Hranicích, automobilka Toyota Peugeot Citroën u Kolína, hliníkárna Nemak v Havrani u Mostu či investice automobilky Hyundai v Nošovicích. Společně s Pavlem Francem koordinoval mezinárodní projekt zaměřený na zvyšování povědomí o společenské odpovědnosti korporací (CSR) mezi nevládními organizacemi a odbory v nově přistoupivších zemích EU. Mimo to se věnuje tematice transparentnosti veřejné správy a střetu zájmů soukromé a veřejné sféry v případech velkých zahraničních investic.

 

 

 

Mgr. Filip Gregor

(nar. 1982 ve Valašském Meziříčí)

 

Po absolvování gymnázia v Rožnově pod Radhoštěm vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Tématem jeho diplomové práce byla problematika aktivní legitimace občanů k podání žaloby proti rozhodnutím evropských orgánů z důvodu jejich rozporu s právem Evropského společenství. Do EPS nastoupil na plný úvazek po ukončení studia v říjnu 2005. V rámci EPS se věnuje odpovědnosti nadnárodních korporací a odhalování korupce státních orgánů v případech velkých zahraničních investic, např. v kauze investice Hyundai v Nošovicích nebo Nokian Tyres v Lešné u Valašského Meziříčí. Dále koordinuje činnost  EPS v oblasti prosazování spotřebitelských práv. Věnuje se zejména problematice klamání spotřebitele a poskytování úvěrů. Od roku 2007 se intenzivně zabývá odpovědností nadnárodních společností jako právní expert koalice evropských nevládních organizací European Coalition for Corporate Justice (ECCJ). V roce 2008 vytvořil pro koalici návrhy reforem. Jejich prezentace v Evropském Parlamentu v květnu 2008 zahájila proces řešení otázky odpovědnosti korporací na úrovni evropských institucí.

 

 

Mgr. Jana Koukalová

(nar. 1980 v Brně)

 

Studium Právnické fakulty Masarykovy Univerzity ukončila v roce 2005 diplomovou prací na téma Odpovědnost za ekologickou újmu. V roce 2004 absolvovala bakalářské studium sociologie na Fakultě sociálních studií MU, nyní studuje magisterské studium humanitní environmentalistiky. V letech 2004 - 2005 působila jako právní konzultantka v občanské poradně Trialog v Brně a jako praktikanta v Kanceláři veřejného ochránce práv, kde vyřizovala podněty v oblasti práva sociálního zabezpečení a rodinného práva. Během studia se zapojila do projektu Street Law (zvyšování právního vědomí středoškoláků) a do výchovně vzdělávacího programu  pro  mladistvé klienty Probační a mediační služby. Od roku 2006 působila v programu GARDE, zabývala se diskriminací v pracovněprávních vztazích ze strany nadnárodních korporací a poskytováním bezplatné právní pomoci. V listopadu 2008 odešla na mateřskou dovolenou.

 

Mgr. Jan Šrytr

(nar. 1982 v Chlumci nad Cidlinou)

 

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Studium ukončil v roce 2007. Tématem jeho diplomové práce byla realizace závazků z Kjótského protokolu v českém právu životního prostředí, v níž se zabýval také problematikou EU politiky změny klimatu a zejména emisním obchodováním. Do EPS nastoupil bezprostředně po ukončení studia v roce 2007. Věnuje se kauze hutního gigantu ArcelorMittal a také případům zaměřeným na odpovědnost nadnárodních korporací a tematice střetu zájmů soukromé a veřejné sféry v případech velkých zahraničních investic. Spolupracuje jako právní expert s Hnutí Duha - Friends of the Earth Czech Republic na kampani Velká výzva, jejímž cílem je přijetí právního rámce, který by vedl ke systematickému snížení emisí skleníkových plynů. Spolupracuje s Friends of the Earth Europe na obdobných kampaních v dalších evropských zemích.