případy → Minulé aktivity → ochrana práv spotřebitele

Aktivity v oblasti ochrany spotřebitele

Nadnárodní korporace jsou v konečném důsledku závislé na koncových spotřebitelích. Aktivity programu GARDE všeobecně směřují k tomu, aby spotřebitelé měli dostatek informací k tomu, aby mohli posoudit širší důsledky svého obchodního rozhodování ve vztahu ke svým přesvědčením a názorům.

 

Po samostatném řešení kauzy Danone jsme zahájili intenzivní spolupráci se Sdružením obrany spotřebitelů (SOS), jemuž poskytujeme odbornou právní pomoc a s jehož spoluprací identifikujeme klíčové případy pro litigaci.

 

V klíčových případech nabízíme pomoc a spolupráci občanům, sdružením i privátním právníkům (více informací zde). Prosazování odpovědnosti korporací můžete pomoci i Vy - upozorněte nás na neetické chování, které zůstává skryto.

 

Aktuální témata:

 

Toxické hračky

Spotřebitelské úvěry

Ceny "bez povinných poplatků"

Klamavé náhražky mléčných výrobků v hypermarketech

 

 

Projekt "Posílení ochrany práv spotřebitelů vytvořením právních kapacit spotřebitelských organizací" byl finančně podpořen ze strany NROS, programu "Transition Facility" financovaného ze zdrojů Evropské Unie.