případy → Minulé aktivity → monitoring CSR korporací v EU

monitoring odpovědnosti korporací v nově přistoupivších zemí EU

 

V rámci problematiky společenské odpovědnosti korporací program GARDE společně s dalšími partnery od října 2005 do září 2006 uskutečnil mezinárodní projekt zaměřený na zvyšování povědomí o tomto konceptu mezi občanskou společností a odbory ve vybraných nově přistoupivších zemí Evropské unie (EU-10).

 

 

 

 

Naše aktivity mimo jiné zahrnovaly vytvoření databáze případových studií dodržování CSR ve vybraných korporacích v zemích EU-10. 

 

 

Zpracované případové studie lze kompletně stáhnout v sekci press → dokumenty ke stažení.

 

 

 

Naše aktivity zaměřené na monitoring a zvyšování povědomí o konceptu CSR byly podpořeny ze strany Evropské komise, Generálního ředitelství Práce, sociálních věcí a rovných příležitostí.