Případ NEMAK - soukromý farmář proti zbytku světa

 

Právníci programu GARDE Ekologického právního servisu od roku 2001 poskytovali bezplatnou právní pomoc rodině sedláka Rajtera, která by byla stavbou environmentálně kontroverzní továrny společnosti Nemak Czech Republic, s.r.o. negativně dotčena (Nemak je mexická společnost vlastněná mj. Ford Motor Corp.). V průběhu pěti let právní pomoci bylo podáno více než 260 právních podání, včetně mnoha odvolání a rozkladů, desítek žalob a kasačních stížností, návrhu na vyhlášení místního referenda, podnětu k veřejnému ochránci práv, či trestních oznámení. Více než 3 roky v zásadě žádné státní orgány ani soudy, na které se GARDE obrátil se svými právními podáními nebraly takové námitky a žaloby příliš v potaz a nevyhověly jim.

 

Zlom přišel až v polovině roku 2004, kdy Nejvyšší správní soud dal zapravdu drtivé většině námitek právníků GARDE a pana Rajtera a zrušil tak mnohá rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem, který následně zrušil některá nezákonně vydaná povolení pro Nemak a rozvojovou zónu Joseph. Rodině farmářů - Rajterů, jenž jako jediná setrvala ve svém odporu proti této z největších zahraničních investic v ČR, byl  nabídnut městem Most a Krajským úřadem Ústeckého kraje náhradní statek, kam by se mohli odstěhovat za podmínky, že Ekologický právní servis a rodina Rajterů stáhnou všechny žaloby v kauze Nemak.

 

Jednání o náhradním statku nakonec byla ukončena s tím, že město Most nebylo schopno zajistit dostatek pozemků pro hospodaření na nabídnutém statku. Proto město Most nabídlo rodině Rajterů odkup části pozemků ležících v bezprostředním sousedství budovaného závodu, a to za cenu, která by jí zajistila možnost odstěhovat se z dané lokality.

 

Byla zahájena jednání o akceptací této nabídky. Rodina Rajterů se obrátila na EPS s žádostí, aby je v jednáních podpořila a v případě uzavření dohody se EPS zavázal žaloby stáhnout. Důležitou motivací EPS při poskytování právní pomoci rodině Rajterů byla podpora jejich nezlomnému občanskému odporu proti stavbě závodu nadnárodní korporace Nemak, který byl příkladný pro celou českou veřejnost. Za dobu pěti let společné práce na případu se mezi EPS a rodinou Rajterů vytvořil úzký partnerský vztah, proto po zvážení všech pro a proti EPS souhlasil s podporou uzavření dohody, neboť v opačném případě EPS nebyl s to zaručit, že se mu podaří zastavit investici nadnárodní společnosti Nemak. V takovém případě, by hrozilo, že rodina Rajterů by byla rozhodnutím EPS takříkajíc obětována vyšším cílům.

 

Odkup pozemků nakonec podpořila vláda ČR svým usnesením č. 550/II/11 ze dne 10. 5. 2006, kterým odsouhlasila uvolnění takřka čtvrtmiliardové částky z výnosů privatizace jako příspěvek městu Most na rozšíření průmyslové zóny Joseph. Zastupitelstvo města Mostu dne 27. 9. 2006 usnesením č. VI/2006/136 schválilo výkup pozemků rodiny pana Rajtera v Havrani za účelem rozšíření průmyslové zóny.

 

Přestože vláda rozhodla již v květnu 2006, město Most poměrně dlouho váhalo s vykoupením pozemků a do poslední chvíle skutečně nebylo jasné, zda hraje s panem Rajterem fair. GARDE se aktivně podílel na přípravě textů jak Memoranda o smíření, tak smluv o výkupu pozemků rodiny Rajterů, tak usnesení zastupitelstva města Mostu. Smírné řešení celého sporu tak bylo finálně ukončeno na sklonku roku 2006. 

 

memorandum smíření /pdf, 84 kB/

 

více informací o kauze Nemak najdete na www.sedlakjan.cz