tiskové zprávy

20-04-2006
EPS pokračuje v právní pomoci sedlákovi Rajterovi v kauze Nemak a žádá MŽP, aby zasáhlo proti nezákonné nečinnosti Krajského úřad v Ústí nad Labem
Právníci programu GARDE - Globální odpovědnost ze sdružení právníků EPS pokračují v právní pomoci sedlákovi Rajterovi v kauze mexické hliníkárny Nemak. Poté, co marně uplynula lhůta, v níž mělo město Most podle memoranda o smíření vykoupit Rajterovy pozemky kolem průmyslové zóny, tak nyní žádají Ministerstvo životního prostředí, aby zasáhlo proti nezákonné nečinnosti Krajského úřad v Ústí nad Labem. Ten překročil zákonnou lhůtu k rozhodnutí o odvolání, které EPS již před třemi lety podal proti souhlasu se zásahem do krajinného rázu ke stavbě 2. etapy hliníkárny společnosti Nemak.

13-12-2005
Další žaloba v kauze NEMAK - státní orgány nerespektují rozhodnutí soudu
Právníci programu GARDE - EPS se obrací na soud, aby zasáhl proti nečinnosti mosteckého stavebního úřadu, který protiprávně odmítá respektovat rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem a nechce zahájit řízení o odstranění přístupové komunikace ke stavbě společnosti NEMAK.

14-11-2005
Nejnovější rozsudek soudu v kauze NEMAK: rozšíření továrny je nezákonné
Městský soud v Praze na ústním jednání dne 10. 11. 2005 na základě žaloby právníků programu GARDE ? Globální odpovědnost Ekologického právního servisu zrušil rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ohledně souhlasu se zásahem do krajinného rázu rozšířením továrny společnosti NEMAK. Soud jednoznačně rozhodl, že ze strany Magistrátu města Mostu, Krajského úřadu v ?šstí nad Labem a následně Ministerstva životního prostředí byla nezákonně zabraňováno účasti EPS ve správním řízení o vydání souhlasu. Ten tak podle soudu dodnes vůbec nenabyl právní moci, a nelze tedy podle něj postupovat. Souhlas se zásahem do krajinného rázu byl důležitým podkladem pro územní rozhodnutí, stavební povolení a integrované povolení pro rozšíření továrny NEMAKu. Všechna tato důležitá rozhodnutí, bez nichž NEMAK nemůže legálně zahájit stavbu továrny, tak ztratila podklad. EPS proto bude žádat zastavení stavebních prací na rozšíření NEMAKu.

7-11-2005
Soud odpírá spravedlnost a nepokrytě chrání NEMAK

Krajský soud v Ústí nad Labem odmítl přiznat odkladný účinek či vydat předběžné opatření žalobám sedláka Jana Rajtera a právníků GARDE - EPS proti desetinásobnému rozšíření závodu společnosti NEMAK. O žalobách, které budou s nejvyšší pravděpodobností úspěšné, pak bude soud pravděpodobně rozhodovat až v době, kdy továrna bude dostavěna. Jde o stejný postup soudu jako v první fázi výstavby.

19-09-2005
Otevřený dopis předsedovi vlády Jiřímu Paroubkovi
Vážený pane předsedo vlády,
média v nedávné době informovala o záměru vedení společnosti NEMAK Czech Republic, s. r. o. setkat se s Vámi za účelem vyjednání zvláštních záruk pro svůj investiční záměr ? závod na zpracování hliníku v Havrani u Mostu. Důvodem je obava z ohrožení jejich investice poté, co české soudy konstatovaly, že první část této zahraniční investice byla vybudována v rozporu se zákonem.

18-07-2005
Soud prohlásil první dvě stavební povolení v kauze NEMAK za neplatné. Budou zahájena řízení o odstranění černých staveb.

Krajský soud v Ústí nad Labem zrušil první dvě stavební povolení na stavby využívané NEMAKem. GARDE - Program Globální odpovědnosti Ekologického právního servisu podal návrh na odstranění staveb. Poslanci chtějí zabránit veřejnosti, aby dále podrobovala fungování veřejné správy kontrole.

27-06-2005
NEMAK se může desetinásobně rozšířit - Krajský úřad v Ústí nad Labem zcela ignoroval závěry rozsudků Nejvyššího správního soudu.
Společnost NEMAK Czech Republic, s.r.o. získala stavební povolení pro více než desetinásobné rozšíření své továrny v Havrani, a může tak začít stavět. Krajský úřad v Ústí nad Labem přitom zcela ignoroval rozsudky Nejvyššího správního soudu, které jasně označily předchozí 1. etapu budování závodu NEMAKu za nezákonnou.

16-05-2005
Nejvyšší správní soud odmítl hrát pokryteckou hru - žádá zrušení územního rozhodnutí na továrnu společnosti NEMAK.
Nejvyšší správní soud v 5 rozsudcích dal zapravdu programu GARDE - Globální odpovědnosti Ekologického právního servisu a zrušil rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem v kauze NEMAK. Krajský úřad v Ústí nad Labem se však chystá vydat další stavební povolení, které by umožnilo desetinásobně zvětšit výrobní závod společnosti NEMAK.

11-04-2005
Krajský soud v Ústí nad Labem potvrdil, že postup Policie ČR v kauze NEMAK byl nezákonný
Krajský soud v Ústí nad Labem označil postup Policie ČR v kauze NEMAK za nezákonný, když zrušil dvě její rozhodnutí, kterými byla zamítnuta žádost o informace ohledně jejího vyšetřování kolem neuskutečněného referenda v Havrani u Mostu. O informace před rokem požádali právníci programu GARDE - Globální odpovědnost Ekologického právního servisu.

05-04-2005
Nejvyšší správní soud dal zapravdu odpůrcům zahraniční investice nadnárodní společnosti NEMAK - zrušil čtyři soudní rozhodnutí

Nejvyšší správní soud zrušil soudní rozhodnutí týkající se územního a stavebního rozhodnutí na první stavbu jedné z největších zahraničních investic nadnárodní společnosti NEMAK . Dále zrušil dvě další rozhodnutí na obslužné komunikace pro výrobní závod NEMAKU. Dal tak zapravdu GARDE - Programu Globální odpovědnosti Ekologického právního servisu.

08-02-2005
Ústecký Krajský úřad i místní pracoviště Ministerstva životní prostředí nezákonně chrání investici Nemaku - nový případ protikorupčního centra
Případ hliníkárny společnosti Nemak zaznamenal další přírůstek do velké řady nezákonností provázejících jeho výstavbu od samého počátku. Ústecký Krajský úřad i místní pracoviště Ministerstva životního prostředí totiž chrání investici Nemaku nezákonně a nadstandartně, navíc na úkor práv účastníka řízení - Ekologického právního servisu, když se odmítli řádně zabývat jeho odvoláním o zásahu do krajinného rázu stavbou továrny.

20-10-2004 
Ministerstvo životního prostředí podlehlo politickým tlakům a dalo rozšíření NEMAKu zelenou
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) podlehlo politickým tlakům, když v rozporu se zákonem nezrušilo tzv. integrované povolení pro slévárnu hliníku NEMAK v Havrani u Mostu. Uvedené povolení má pro NEMAK zcela zásadní význam, protože bez něj nemůže získat stavební povolení ke svému plánovanému více než desetinásobnému rozšíření. MŽP svým rozhodnutím potvrdilo, že zájmy nadnárodní společnosti jsou mu přednější, než potřeba postupovat v souladu se zákonem.

22-07-2004
Na informace o vyšetřování trestných činů kolem NEMAKu zřejmě platí embargo
Jak si vysvětlit situaci, kdy jak Okresní ředitelství Policie ČR v Mostě, tak Správa Severočeského kraje v Ústí nad Labem svorně a v rozporu se zákonem odmítají poskytnout informace z vyšetřování trestných činů týkajících se kauzy slévárny hliníku společnosti NEMAK? Nejspíše tím, že na informace o vyšetřování trestných činů kolem NEMAKu platí embargo. Ekologický právní servis se takovému postupu Policie ČR brání žalobou.

17-06-2004
NEMAK se zatím rozšiřovat nebude
Ústecký krajský úřad vydal závěrem května tzv. integrované povolení pro slévárnu hliníku NEMAK v Havrani u Mostu. Uvedené povolení má pro NEMAK zcela zásadní význam, protože bez něj nemůže získat stavební povolení ke svému plánovanému více než desetinásobnému rozšíření. Rozhodnutí Ústavního soudu o místním referendu v Havrani zřejmě nebylo pro NEMAK tak podstatným, jako právě výsledek integrovaného řízení. Řízení před krajským úřadem a samotné integrované povolení však byly zatíženy takovým množstvím zásadních nezákonností, že NEMAK stavět hned tak nezačne: Ekologický právní servis podává odvolání k ministerstvu životního prostředí. Je tedy na něm, zda nezákonnosti potvrdí, nebo dostojí své úloze a integrované povolení zruší.

20-05-2004
Mostecká policie porušila zákon: tají informace z vyšetřování k NEMAKu
Mostecká policie tají informace týkající se kauzy slévárny hliníku společnosti NEMAK. Na sklonku roku 2002 EPS podal trestní oznámení proti bývalému starostovi a zastupitelům obce Havraň kvůli tomu, že zmařili místní referendum o rozšíření průmyslové zóny, v níž se NEMAK staví. Okresní ředitelství Policie ČR v březnu 2003 vyšetřování ukončilo odložením věci, protože spáchání trestného činu nezjistilo. EPS proto požádal o zpřístupnění informací ze spisové dokumentace k vyšetřování. Mostecká policie je však v rozporu se zákonem neposkytla.

30-03-2004
NEMAK spolu s úředníky ústeckého krajského úřadu tají důležité informace o emisích a porušují pravidla řízení vedeného v souladu s evropským právem

Společnost NEMAK ve správním řízení vedeném podle evropské legislativy, řízení o vydání tzv. integrovaného povolení, nevyhověla všem zákonným požadavkům a navíc se snaží účastníkům řízení zatajovat velice důležité informace o výsledcích měření emisí na své továrně pro výrobu hliníkových hlav do motorů. Krajský úřad Ústeckého kraje uvedený postup NEMAKu nejen toleruje, ale dokonce jej aktivně podporuje - účastníkům řízení výsledky měření nezpřístupnil a nyní je připraven žádosti NEMAKu vyhovět. Ekologický právní servis přitom krajskému úřadu předložil expertní znalecký posudek, z něhož jednoznačně vyplývá, že integrované povolení pro NEMAK vydat nelze.

12-12-2003
Ústavní soud o místním referendu v Havrani rozhodl politicky
Ústavní soud 11. prosince 2003 vyhlásil nečekaný verdikt: odmítl stížnost paní Rajterové směřující proti nezákonnému nevyhlášení místního referenda v Havrani. V něm měli občané rozhodnout o osudu průmyslové zóny Joseph a továrny společnosti NEMAK. Značně nestandardní postup, kdy soud odmítl stížnost až poté, co proběhlo ústní jednání, odůvodnil soud tím, že nemohl nařídit obci Havraň, aby referendum s konkrétními otázkami vyhlásila, neboť by takto sám nahradil rozhodnutí samosprávy. Rozhodnutí soudu je nutno vzhledem k okolnostem celého případu považovat za politické.

09-12-2003
Ústavní soud 11. prosince vyhlásí konečný verdikt o místním referendu v Havrani

Ústavní soud ve čtvrtek 11. prosince v 11:00 hod. vyhlásí konečný verdikt o místním referendu v Havrani. Ústavní stížnost před více než rokem podala paní Rajterová proti nezákonnému postupu obce Havraň, která odmítla vyhlásit referendum. V něm měli občané rozhodnout o osudu průmyslové zóny Joseph a továrny společnosti NEMAK. Netrpělivě očekávané rozhodnutí tak může hodně napovědět o tom, jak se celá kauza bude dále vyvíjet.

19-11-2003
Ústavní soud bude rozhodovat o místním referendu v Havrani
Ústavní soud bude ve čtvrtek 20. 11. 2003 rozhodovat o ústavní stížnosti týkající se místního referenda v obci Havraň. Stížnost před rokem podala paní Rajterová proti nezákonnému postupu havraňského zastupitelstva, které odmítlo vyhlásit referendum, v němž občané mohli rozhodnout o osudu průmyslové zóny Joseph a o dalším rozšíření hliníkárny společnosti NEMAK.

12-11-2003
Ibra Ibrahimovič převezme ocenění za Příběh sedláka Rajtera z rukou Václava Klause, který se proti Rajterovi veřejně postavil

Autor fotografie roku 2003 Ibra Ibrahimovič slavnostně převezme z rukou prezidenta Václava Klause "Křišťálové oko" - hlavní cenu soutěže Czech Press Photo 2003. Václav Klaus se přitom v minulosti veřejně postavil za společnost NEMAK proti sedlákovi Rajterovi, jehož dramatický životní příběh oceněný fotograf zachytil.

29-10-2003
VÍTĚZ CZECH PRESS PHOTO 2003 IBRA IBRAHIMOVIČ ZAHAJUJE 4. 11. 2003 V??STAVN?? TURN?? PO PRAZE
Vítěz Czech Press Photo 2003 fotograf Ibra Ibrahimovič zahajuje v úterý 4. 11. 2003 pražské turné výstavy "Příběh sedláka Rajtera - od kolektivizace ke globalizaci". V 10:00 hod. v 1. patře Malostranské Besedy se uskuteční briefing, po jehož skončení dostanou novináři možnost si fotografie pohlédnout v prostorách Senátu Parlamentu ČR. Tam bude v 17:00 hod. výstava oficiálně zahájena.

13-10-2003
Příběh sedláka Rajtera fotografa Ibry Ibrahimoviče získal hlavní cenu v soutěži CZECH PRESS PHOTO 2003

Za fotografie z výstavy "Příběh sedláka Rajtera - od kolektivizace ke globalizaci" pořádané Ekologickým právním servisem získal fotograf Ibra Ibrahimovič hlavní cenu "Křištálové oko" poroty Czech Press Photo 2003. Současně jeho snímky zvítězily také v kategorii Každodenní život.

21-08-2003
CzechInvest doporučuje investorům průmyslovou zónu Joseph, která je podle studie ministerstva životního prostředí nevhodnou

CzechInvest udělil akreditaci kvality průmyslové zóně Joseph v Havrani u Mostu. Studie ministerstva životního prostředí ji přitom označuje za nevhodnou. CzechInvest tak láká další investory do zóny, jejíž budování je zatíženo mnoha pochybeními.

11-08-2003
Územní rozhodnutí pro rozšíření výstavby NEMAKu bylo zrušeno
Krajský úřad Ústeckého kraje na základě odvolání EPS zrušil územní rozhodnutí pro 2. etapu výstavby závodu společnosti NEMAK v zóně Joseph. Mostecký magistrát se neodůvodněně odmítl zabývat námitkou podjatosti pracovníků svého stavebního úřadu. Kauza územního řízení se tak vrací k novému projednání a rozhodnutí.

22-07-2003
Ministr Ambrozek prosazuje protiprávní postup svého úřadu v souvislosti s kauzou NEMAK
Na základě osobní ingerence ministra Ambrozka byl vydán ze strany ministerstva životního prostředí protiprávní souhlas k návrhu územního plánu, jenž umožňuje další rozšíření závodu těžkého strojírenství společnosti NEMAK a realizaci průmyslové zóny v poslední zemědělské oblasti na Mostecku.

09-06-2003
Ekologický právní servis žaluje předsedu Vlády ČR v souvislosti s kauzou NEMAK
Předseda vlády společně se zmocněncem vlády pro severozápadní Čechy v rozporu se zákonem odmítají Ekologickému právnímu servisu poskytnout smlouvu s advokátem Tomášem Sokolem, na jejímž základě zastupuje stát ve věci místního referenda v Havrani u Mostu s cílem toto referendum zažehnat a na úkor Havraňských tak ochránit investici společnosti NEMAK.

20-01-2003
Antimonopolní úřad odmítá poskytnout informace, na jejichž základě povolil mimořádnou státní podporu pro Nemak. Ekologický právní servis se proto obrátil s celou věcí na soud
ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE (ÚOHS) opakovaně odmítl Ekologickému právnímu servisu poskytnout informace, z nichž vycházel při povolování výjimky ze zákazu veřejné podpory pro společnost Nemak. Rozhodnutím ÚOHS byly pro společnost Nemak povoleny investiční pobídky - desetileté "daňové prázdniny", dotace na vytváření nových pracovních míst a rekvalifikace. EPS se proto obrací na soud, aby úřad přiměl požadované informace zveřejnit.

26-11-2002
Krajský soud v Ústí nad Labem bude zítra rozhodovat o žalobách proti rozhodnutím o umístění průmyslového závodu společnosti NEMAK do zemědělské oblasti Mostecka
Zítra, ve středu 27. 11. 2002 v 9:30 hod. proběhne u Krajského soudu v Ústí nad Labem (v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje, místnost č. 355/3) jednání o žalobách proti územnímu rozhodnutí na stavbu závodu těžkého strojírenství společnosti NEMAK. Žalobami napadené rozhodnutí umožnilo postavit velkokapacitní továrnu na zpracování hliníku doprostřed zemědělsky intenzivně obhospodařované oblasti. Žaloby byly podány Ekologickým právním servisem a Janem Rajterem, soukromým zemědělcem. Očekává se konečné rozhodnutí ve věci.

31-10-2002
Ekologický právní servis podává trestní oznámení na starostu obce Havraň v kauze NEMAK
Ekologický právní servis (EPS) dnes podává trestní oznámení na starostu obce Havraň z důvodů maření přípravy místního referenda. Toho se měl starosta dopustit tím, že zamítl konání místního referenda o průmyslové zóně Joseph a závodu těžkého strojírenství společnosti NEMAK , přestože o tom má v souladu se zákonem o obcích rozhodovat zastupitelstvo obce.

14-10-2002
Navrhovatelé referenda dnes podávají v kauze NEMAK ústavní stížnost proti postupu obce Havraň
Navrhovatelé referenda, v němž by občané obce Havraň měli rozhodnout o osudu průmyslové zóny Joseph a závodu těžkého strojírenství společnosti NEMAK, se dnes obrátili na Ústavní soud, aby zakročil proti postupu obce, která protiprávním postupem odmítla referendum vyhlásit a zasáhla tak do jejich základních práv zaručených Listinou základních práv a svobod.

10-10-2002
EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS VYZVAL V SOUVISLOSTI S KAUZOU NEMAK RADNÍHO MĚSTA MOSTU VÁCLAVA JANOUTA K OMLUVĚ
Ekologický právní servis vyzval pana Václava Janouta (radní za ODS v Mostě), aby do 16. října tohoto roku nechal otisknout omluvu, v níž uvede na pravou míru svá tvrzení o průběhu výstavby závodu Nemak a průmyslové zóny Joseph, jimiž mohl poškodit dobrou pověst EPS.

27-09-2002
Správní orgány v čele s ministerstvem životního prostředí odmítly v kauze NEMAK respektovat rozhodnutí ombudsmana
V těchto dnech vypršela lhůta, kterou veřejný ochránce práv poskytl správním orgánům k nápravě jejich protiprávního postupu, kterým umožnily výstavbu NEMAKu - závodu těžkého průmyslu uprostřed intenzivně obdělávané zemědělské oblasti. Magistrát města Mostu, stejně jako Okresní úřad ve svých vyjádřeních odmítly zahájit jakékoliv právní kroky směřující k nápravě nezákonného stavu. Ministerstvo životního prostředí, na kterém leží největší míra zodpovědnosti se vůbec neobtěžovalo ombudsmanovi odpovědět.

08-08-2002
Ombudsman potvrdil oprávněnost závažných námitek Ekologického právního servisu v kauze NEMAK

V závěrečném stanovisku svého šetření veřejný ochránce práv (ombudsman) potvrdil námitky Ekologického právního servisu k nezákonnému postupu ministerstva životního prostředí v kauze NEMAK. Ombudsman využil v závěrečném stanovisku své pravomoci a doporučil ministerstvu životního prostředí, aby jeho závěrečnou zprávu a stanovisko použilo jako podklad k přezkoumání jeho dřívějšího rozhodnutí! Podle Pavla France z Ekologického právního servisu je nutno postup veřejného ochránce práv ocenit. EPS důrazně po ministerstvu životního prostředí požaduje, aby v souladu se stanoviskem veřejného ochránce práv přezkoumalo nezákonné rozhodnutí o vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu z dob starého vedení.

17-06-2002
Stavební i okresní úřad v Mostě odmítly poskytnout informace o Nemaku, EPS podává žalobu
Ekologický právní servis (EPS) požádal již v únoru tohoto roku o kopie dokumentace k územnímu řízení na průmyslovou z??nu Joseph, ve které má stát také provoz společnosti Nemak. Stavební úřad Magistrátu města Most a poté i Okresní úřad v Mostě však odmítly požadované informace poskytnout. Tím porušily zákon o informacích, který poskytování kopií listin ze správních spisů výslovně umožňuje1). Proto podává EPS žalobu ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem.

03-06-2002
Soud potvrdil první nezákonnost v kauze NEMAK
Soud potvrdil svým rozhodnutím první nezákonnost, ke které došlo v souvislosti se stavbou obslužné komunikace, která bude sloužit potřebám společnosti NEMAK. Premiér Zeman v tomto kontextu proto dnes slavnostně zahajuje stavbu, která je nezákonná.

03-04-2002
Ekologický právní servis podal další dvě žaloby v kauze NEMAK. Ministerstvo financi se uchýlilo k obstrukcím při poskytování informací o finanční pomoci obci Havraň
Ekologický právní servis (EPS) podal další dvě žaloby v kauze NEMAK - závod na výrobu hliníkových hlav motorů. Soud by se tak měl zabývat již osmi žalobami, které do dnešního dne byly ve věci podány. Krajský soud v Ústí nad Labem však zatím neučinil jediný právní úkon, jenž by vedl k vydání rozsudku. EPS se odvolal proti rozhodnutí Ministerstva financí.

11-03-2002
Ministerstvo životního prostředí potvrdilo, že při odnímání zemědělské půdy pro stavbu NEMAK nepostupovalo v souladu se zákonem
Ministerstvo životního prostředí v odpovědi na stížnost Ekologického právního servisu (EPS) potvrdilo, že se při odnímání pozemků ze zemědělského půdního fondu pro výstavbu závodu NEMAK na Mostecku nezabývalo splněním zákonných požadavků, ale pouze automaticky plnilo záměr vlády. EPS dnes proto doplňuje žalobu proti územnímu rozhodnutí na výstavbu závodu NEMAK na Mostecku1).

06-03-2002
Stavební úřad se v kauze NEMAKu a průmyslové z??ny JOSEPH uchyluje k obstrukčnímu jednání
Ekologický právní servis se odvolal proti rozhodnutí Stavebního úřad města Mostu, který zamítl jeho žádost o informace

01-03-2002
Ekologický právní servis nominoval Jorge Radu - prezidenta společnosti NEMAK na Ropáka roku 2001 za ?šstecký kraj. Zároveň navrhl výrok pana Kučery, mediálního zástupce téže společnosti na Zelenou perlu roku 2001
Ekologický právní servis (EPS) nominuje Jorge Radu - prezidenta společnosti NEMAK, v anketě "Ropák roku", kterou pořádá občanské sdružení Děti Země, za prosazování stavby těžkého strojírenství doprostřed jediné zemědělsky obhospodařované oblasti na Mostecku. Dále nominuje výrok mediálního zástupce téže společnosti na Zelenou perlu roku 2001.

28-02-2002
Soukromý zemědělec se brání proti NEMAKU dalšími žalobami
Dnes podává soukromý zemědělec Jan Rajter, další dvě žaloby proti stavebním povolením na stavbu průmyslové zóny Joseph nedaleko Mostu. To, zda nakonec bude v Havrani průmyslová z??na stát a zda v ní jako první zahájí provoz závod NEMAK, ovlivní zásadním způsobem možnost dalšího zemědělského využívání zdejší krajiny, a to včetně pozemků Jana Rajtera. Město Most, jenž je současně investorem, jej však odmítá akceptovat jako účastníka stavebních řízení. Proto se soukromý zemědělec obrací na Krajský soud v ?šstí nad Labem a žádá jej, aby zrušil některá již vydaná stavební povolení, nezbytná pro výstavbu zóny i závodu NEMAK.

26-2-2002
Ekologický právní servis se obrátil v kauze NEMAK podnětem na ombudsmana
Ekologický právní servis (EPS) podal podnět k Veřejnému ochránci práv (ombudsman), aby přezkoumal postup ministerstva životního prostředí při vydávání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro plánovanou výstavbu závodu těžkého strojírenství společnosti NEMAK Europe s.r.o.

 

Tiskové zprávy - nové

Breaking News:

26.09.06 14:10

Další výhra u soudu v kauze Nemak. Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl, že Policie ČR nezákonně odmítla poskytnout informace

Právníci programu GARDE z Ekologického právního servisu (GARDE-EPS) uspěli v dalším soudním sporu...


Tiskové zprávy, Nemak
29.08.06 08:01

Rodina Rajterů nedostane 260 mil. Kč. Město Most totiž nepodpořilo rozhodnutí vlády ČR, které vyčlenilo potřebné prostředky na realizaci smíru.

Zastupitelé města Mostu na včerejším mimořádném jednání zastupitelstva, kde měli projednat smírné...


Tiskové zprávy, Případy, Nemak
go to Archive ->