Hranická továrna LG.Philips Displays: příklad korporátní nezodpovědnosti nadnárodních společností

Na jaře 2006 je koncern LG. Philips Displays vyrábějící zastaralé CRT obrazovky nucen vyhlásit bankrot. Aby bylo možno věřitele uspokojit, bude však třeba prodat i českou pobočku v Hranicích. Celý její základní kapitál ve výši přes 3,5 mld. Kč byl ale již od roku 2004 zastaven ve prospěch banky JP Morgan v Hong Kongu. Zjevně již v této době koncern LG.Philips dobře věděl o zásadních problémech s odbytem "morálně zastaralých obrazovek", což mu však nebránilo v tom, aby masivně rozvíjel výrobu LCD monitorů ve své divizi LG.Philips LCD, která je jejich největším světovým producentem. Proč tedy zanikne hranická pobočka? Proč nepřejde na výrobu LCD, tak jako např. udělal Panasonic v Plzni? Protože raději postaví novou továrnu na LCD v Polsku, kde dostane jistě nemalé investiční pobídky. A peníze získané ze zastaveného majetku české pobočky jistě mohly dobře posloužit k rozvoji divize LG.Philips LCD a její expanzi do zahraničí.


Jelikož LG.Philips nesplnil podmínky, na základě kterých získal investiční pobídky, měl by je České republice vrátit. Z čeho je však bude vracet, když celý jeho majetek byl zastaven, a navíc, jak pobídky vymoci zpět, když je LG.Philips "s.r.o.", tedy společností s ručením omezeným? Vláda ČR se krachující zahraniční investici LG.Philips pokoušela ihned po ohlášení problémů krachu holdingu LG.Philips Displays pomoci, např. proexportními pobídkami v řádu několika set miliónů korun. Přitom však ve stejné době česká vláda nevyslyšela volání o pomoc a žádost o rovné zacházení od krachujícího tradičního českého výrobce obrazovek společnosti TCT, a.s. (bývalá Tesla Rožnov), jejíž závod není vzdálen více než 40 km od Hranic. Společnost Ecimex Group,a.s., která ironií osudu LG.Philips původně do ČR přivedla jako svého investora, však nakonec byla nucena v březnu 2006 vyhlásit konkurs a ukončit výrobu. Počátkem září 2006 věřitelé LG.Philips schválili vyrovnání, které navrhla hranická továrna, a to že LG.Philips zaplatí 30% jejich pohledávek, kterých věřitelé přihlásili celkem za 7,38 miliardy korun. Stát tak získá zpět maximálně 30%. A CzechInvest pomáhal LG.Philips hledat vhodného kupce celého areálu.

 

Původní továrna LG.Philips v Hranicích (která posléze změnila firmu na “Multidisplay” a od roku 2008 na "CTP Invest") je od února 2007 vlastněna developerskou společností CTP Products B.V. Podle otevřených zdrojů hranická továrna v roce 2008 zahájila (zkušební) provoz LCD obrazovek. Naše předpoklady o možnosti nahrazení výroby CRT obrazovek LCD panely se tedy ukázaly být správné. Typický příklad korporátní nezodpovědnosti nadnárodních společností LG Electronics a Royal Philips.

 

zpracováno dle stavu k lednu 2008