případy → Zahraniční investice v ČR → Hyundai v Nošovicích → komunikace s Hyundai

Komunikace s automobilkou Hyundai

V rámci snahy o zajištění maximální transparentnosti vztahů - založených Deklarací porozumění - mezi programem GARDE-Globální odpovědnost Ekologického právního servisu (GARDE-EPS) a společností Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. (HMMC) zveřejňujeme veškerou oficiální komunikaci mezi GARDE-EPS a HMMC a případně také agenturou CzechInvest, pokud se týká staveb HMMC.

- Proces monitorování dodržování závazků plynoucích z Deklarace

 

...:.  Omezení dopravy .:...

17-09-2009 - HMMC: odpověď k plnění Deklarace

03-08-2009 - GARDE: Výzva k doložení plnění Deklarace porozumění – omezení dopravy

22-08-2009 - HMMC: vysvětlující informace k dopravnímu plánu

25-07-2009 - Půda pro život: Nárůst nákladní a osobní dopravy v Nošovicích

 

...:.  Dopravě-logistický plán .:...

15-09-2010 - GARDE: Doplnění Oznámení

25-08-2010 - GARDE: oznámení o volbě odborníka

02-07-2010 - HMMC: výběr odborníka - nové návrhy

24-11-2009 - GARDE: odpověď na otázky HMMC

19-11-2009 - HMMC: otázky na volbu odborníka

19-10-2009 - GARDE: odpovědi k žádosti HMMC

05-10-2009 - HMMC: odpověď na volbu odborníka

17-09-2009 - HMMC: odpověď

07-09-2009 - GARDE - oznámení o volbě uznávaného odborníka pro posouzení dopravního plánu

24-07-2009 - GARDE: Výzva k doplnění vysvětlujících informací k dopravnímu plánu

 

 

23-07-2009 - HMMC: reakce na oznámení o porušení deklarace

21-07-2009 - GARDE: Oznámení o porušení Deklarace - nedodání dokumentace pro CBU

10-04-2009 - zápis z jednání signatářů Deklarace v Nošovicích

04-02-2009 - HMMC: Aktuální informace o plnění závazků z Deklarace

18-11-2008 - HMMC: odpověď na Oznámení o porušení Deklarace

04-11-2008 - GARDE: Oznámení porušení Deklarace - poskytování projektové dokumentace


...:.  Projekt sadových úprav  .:...

24-11-2008 - HMMC: doplnění + nákres + fotografie (zip)

23-10-2008 - GARDE: doplnění výzvy k doložení plnění Deklarace

20-10-2008 - HMMC: odpověď na výzvu

08-10-2008 - GARDE: výzva k doložení plnění čl. 15 Deklarace 

19-06-2008 - HMMC: odpověď na oznámení o porušení Deklarace

05-06-2008 - GARDE: Oznámení o porušení Deklarace + přílohy

05-05-2008 - HMMC: odpověď + příloha

03-04-2008 - GARDE: připomínky k projektu a výzva k jeho přepracování

 

...:.  Integrované povolení .:...

27-06-2008 - HMMC: odpověď na doplnění připomínek + příloha

27-06-2008 - HMMC: odpověď na stanovisko

10-06-2008 - GARDE: stanovisko  k vyjádření CENIA k žádosti HMMC

10-06-2008 - HMMC: vyjádření k připomínkám GARDE k žádosti + příloha

28-05-2008 - GARDE: doplnění připomínek

08-05-2008 - GARDE: připomínky k žádosti HMMC o vydání integrovaného povolení

 

...:.  Dotazy na plnění Deklarace .:...

16-05-2008 - HMMC: odpověď

17-04-2008 - GARDE: žádost o zodpovězení dotazů a o zaslání dokumentace

 

...:.  Zahájení výroby a dopravně logistický plán .:...

14-02-2008 - HMMC: odpověď

17-01-2008 - GARDE: zahájení výroby a příprava plánu

 

...:.  Odlučovače ropných látek na dešťové kanalizaci  .:...

03-01-2008 - HMMC: Odpověď na porušení Deklarace (+přílohy)

21-12-2007 - HMMC: Předběžná odpověď

19-12-2007 - GARDE: Oznámení o porušení Deklarace (nevhodné odlučovače)

17-12-2007 - GARDE: Reakce na Reakci Hyundai

17-12-2007 - HMMC: Reakce na Oznámení o porušení Deklarace

13-12-2007 - GARDE: Oznámení o porušení Deklarace (odlučovače bez povolení)

 

...:.  Kontrolní dny realizace dešťové kanalizaci .:...

27-05-2008 - HMMC: odpověď a zaslání dokumentů

14-05-2008 - GARDE: reakce na odpověď HMMC

02-05-2008 - HMMC: odpověď + příloha

02-04-2008 - GARDE: výzva k zaslání zprávy o naplňování čl 5. Deklarace porozumění

21-01-2008 - GARDE: vyjádření k účasti na kontrolních dnech

09-01-2008 - zápis z kontrolního dne

19-12-2007 - zápis z kontrolního dne

05-12-2007 - zápis z kontrolního dne

21-11-2007 - zápis z kontrolního dne

07-11-2007 - zápis z kontrolního dne

24-10-2007 - zápis z kontrolního dne

 

...:.  Jednání o dešťové kanalizaci .:...

17-09-2007 - GARDE: Návrhy k realizaci technického dozoru agentury CzechInvest

27-08-2007 - HMMC: Závěrečné vyjádření HMMC

15-08-2007 - GARDE: Stanovisko k Návrhu trubních materiálů kanalizace

30-07-2007 - HMMC: Technické řešení kanalizace HMMC + Návrh trubních materiálů

23-07-2007 - HMMC: Vyjádření k posudkům a stanoviskům

16-07-2007 - GARDE: Stanovisko k závěrům Souhrnné zprávy a posudkům

01-07-2007 - CzechInvest: Souhrnná zpráva ke znaleckým posudkům

15-05-2007 - HMMC: Odpověď na oznámení o porušení Deklarace

15-05-2007 - GARDE: Oznámení o porušení Deklarace porozumění při výstavbě závodu

16-02-2007 - HMMC: Opatření ke splnění požadavků EIA

16-02-2007 - GARDE: Reakce na vyjádření Hyundai k výzvě k odstranění nezákonností

13-02-2007 - HMMC: Odpověď na reakci

12-02-2007 - GARDE: Reakce na výzvu k odstranění nezákonností při výstavbě

09-02-2007 - GARDE: Výzva k odstranění nezákonností při výstavbě závodu

02-02-2007 - HMMC: Odpověď na výzvu k zajištění odstranění porušování EIA

01-02-2007 - GARDE: Výzva k zajištění odstranění porušování podmínek EIA při výstavbě závodu


...:.  Plnění Deklarace - podmínky stanoviska EIA .:...

18-10-2007 - HMMC: doplnění zprávy o plnění Deklarace

18-09-2007 - GARDE: Reakce na Zprávu o plnění Deklarace

27-07-2007 - HMMC: Zpráva o plnění Deklarace ohledně EIA

28-06-2007 - GARDE: Výzva k doložení plnění Deklarace ohledně EIA


...:. Jednání o plnění Deklarace .:...

15-06-2007 - HMMC: Umožnění přístupu na staveniště

23-05-2007 - GARDE: Zápis z jednání účastníků Deklarace porozumění v Ostravě

21-05-2007 - HMMC: Zpráva o plnění jednotlivých bodů Deklarace

 

...:. Jednání o porušení Deklarace v případě převodovkárny .:...

21-03-2007 - HMMC: Odpověď na oznámení o porušení Deklarace

12-03-2007 - GARDE: Notification about a breach of the Declaration (Transmission / převodovkárna)

 

...:. Vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení .:...

15-05-2007 - HMMC: Reakce na Připomínky k dokumentaci

31-01-2007 - GARDE: Vyjádření ke stavebním řízením na stavbu závodu

- Vyjednávání s Hyundai, MSK a CzechInvestem o Deklaraci porozumění

20-11-2006 - Deklarace porozumění ze dne 3. 11. 2006 s přílohami

11-10-2006 - MSK: pozvánka MSK na další jednání na 18. 10.

04-10-2006 - HMMC: 1. návrh textu Deklarace porozumění (EN verze)

03-10-2006 - MSK: pozvánka MSK na jednání na 6. 10.

05-09-2006 - HMMC: návrh textu dohody ohledně krajinného rázu (EN verze)

29-08-2006 - Summary of agreed results of meeting held on Tuesday 29 August, 2006

28-08-2006 - Backgroud material for negotiation between Hyundai M.C. and GARDE-EPS

 

- Dopis generálnímu řediteli Hyundai Motor Company

28-11-2005 - GARDE+ nošovičtí: Otevřený dopis generálnímu řediteli Hyundai + EN verze

 

další materiály vztahující se ke kauze Hyundai naleznete v sekci dokumenty