odpovědnost korporací → V čem je problém?

V ČEM JE PROBLÉM?

 

Problémem je, že právo s existencí mocných soukromých subjektů jako jsou nadnárodní firmy nepočítá a neposkytuje lidem ochranu, když se jim ocitnou v cestě. Podle práva totiž firmy odpovídají za své činy jen omezeně - kapitálem, který do daného projektu vloží. Vedlejším důsledkem tohoto principu však je, že zprošťuje mateřské společnosti, akcionáře, ředitele i členy správních a dozorčích rad zodpovědnosti za dopady činnosti svých firem včetně trestných činů.

 

Druhým dílem skládačky je princip, že hlavní funkcí firem je přinášet zisk svým akcionářům. To firmy vede k tomu, aby tam, kde jim nehrozí postih, si jako cestu ke zvyšování zisků volili ničení přírody, porušování lidských práv nebo vykořisťování zaměstnanců.

 

Přiliš často se oběti velkých firem nemohou spolehnout na to, že je ochrání jejich stát. Velké firmy hrají ve společnosti důležitou roli: zaměstnávají velké množství lidí a zásadně se podílí na vytváření národního bohatství. Ekonomiky států jsou na velkých korporacích stále více závislé, a tak jsou v politickém rozhodování často zohledňovány i čistě soukromé zájmy těchto firem a jejich vlastníků, s nimiž politici udržují někdy až příliš těsné vztahy.

 

Stejně tak příliš často se nemohou sami bránit u soudu, protože podání žaloby je přiliš nákladné, je příliš obtížné získat potřebné důkazy, je složité získat právní zastoupení a příliš často čelí zastrašování, aby se o to vůbec nepokoušeli. Ve výsledku platí, že tam, kde není hrozba postihu, ředitelé velkých firem nejsou nuceni zvažovat, zda a jak jejich rozhodnutí škodí lidem a životnímu prostředí.

 

Toto se musí změnit. Prosazujeme změnu zákonů neboť věříme, že firmy, které působí na evropském trhu, by neměly budovat svůj zisk prostřednictvím porušování lidských práv a životního prostředí. Omezená odpovědnost nesmí být zneužívána pro obohacování firem na úkor přírody a lidí.

 

Žádejte to s námi. Podpořte nás podpisem.

 

Přečtěte si více o naších návrzích.