odpovědnost korporací → Pro firmy

PRO FIRMY

 

Problematika porušování lidských práv se dotýká také ekonomické oblasti a ovlivňuje podmínky podnikání českých firem. Minimalizace výrobních nákladů na úkor lidských práv dává nezodpovědným firmám neférovou konkurenční výhodu oproti firmám, které pečlivě zvažují dopady své činnosti na okolí a které respektují práva lidí vyrábějících jejich výrobky. Takové nerovné konkurenční prostředí je z našeho pohledu nepřijatelné, protože ohrožuje většinu menších a středně velkých firem a také nadnárodní firmy, které jednají odpovědně.

 

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli iniciovat na evropské úrovni legislativní reformu, která by měla tuto neférovou konkurenční výhodu eliminovat a měla by podpořit ty firmy, které podnikají odpovědně. Věříme proto, že tuto iniciativu podpoří také české firmy a pomohou tak nastolit spravedlivější hrací pole na evropském trhu.

 

O podobách a důsledcích námi navrhované reformy pro české podniky se více dočtete zde. Podpořit nás můžete podepsáním Prohlášení firem za odpovědné podnikání.