o nás → Naše mise

O EPS: Mise EPS

 

Vizí EPS je svobodná společnost, která každému umožňuje usilovat o osobní štěstí při vědomí odpovědnosti za věci veřejné včetně stavu planety Země. Primárně právními nástroji se zasazujeme o to, aby v takové společnosti žily současné i budoucí generace.

 

příznivé životní prostředí a lidská práva

Především právními kroky přispíváme k ochraně lidských práv. Mezi nimi má nezastupitelné místo právo na příznivé životní prostředí,  úzce související s právem na život. EPS proto klade důraz na jeho obhajobu, neboť postupnou destrukcí planety Země je podstata práva na životní prostředí ohrožena.

 

demokratický a právní stát

Podporujeme účast veřejnosti na rozhodování jako záruku toho, že i v 21. století bude demokracie skutečnou vládou lidu, lidem a pro lid. Demokracie však musí být založena na vládě zákona a  rovnosti všech před právem  bez ohledu na různou politickou a ekonomickou moc. Prosazujeme proto zákonnost a transparentnost fungování státní moci, její nezávislost na partikulárních zájmech a odpovědnost zejména nejsilnějších ekonomických subjektů (korporací) za důsledky jejich jednání.

 

občanská společnost

Občanská společnost je důležitou a neopominutelnou součástí moderní demokracie. Zajišťuje kontrolu výkonu moci těmi, kdo nesou důsledky politických a úředních rozhodnutí, a napomáhá pluralitě názorů, která je podmínkou rozumných řešení společenských otázek. EPS proto především právními nástroji podporuje ty,  kdo usilují o ochranu svých práv a zároveň veřejných zájmů.