o nás → Naše témata

O EPS: Naše témata

 

Ekologický právní servis se v rámci naplňování své mise ochrany životního prostředí a lidských práv, demokratického a právního státu a podpory občanské společnosti zabývá řadou otázek. Mezi nimi jsme identifikovali jsme tři klíčová témata pro dosažení naší vize:

 

  • Odpovědné korporace

Ekonomiky států jsou stále více závislé na velkých korporátních hráčích. Není proto divu, že soukromé zájmy velkých firem jsou v rozhodování státu zásadně zohledňovány a politici s nimi udržují někdy až příliš těsné vztahy, často na úkor veřejných zájmů včetně těch nejzásadnějších - lidských práv a životního prostředí. Právníci EPS jposkytují  pomoc komunitám, jejichž práva těmto vztahům stojí v cestě. Zároveň stojíme v centru úsilí občanské společnosti na prosazení řešení systémových příčin - omezené odpovědnosti právnických osob a neregulovaného lobbingu.

Více informací naleznete zde.

 

  • Čistá energie pro Evropu

Globální změna klimatu je jedním z nezávažnějších problémů, kterým lidstvo čelí. Pokud radikálně nesnížime objem vypouštěných skleníkových plynů podnebí, následky mohou mít katastrofální rozměry. Přechod na čistou energetiku je přitom obrovskou příležitostí pro naši ekonomiku a zbavení se závislosti na nejistých zdrojích fosilních paliv. Usilujeme o vytvoření právního prostředí, které povede k systematickému snižování emisí skleníkových plynů a rozvoji využití obnovitelných zdrojů energie.  Máme také za to, že není žádoucí, aby v Evropě nadále docházelo k masivnímu rozvoji uhelné energetiky. Každý takový projekt totiž přispívá ke konzervaci stávajícího stavu na další desítky let.

Více informací naleznete zde.

  • Náš stát!

Během posledních několika málo let došlo k užšímu propojení politiky se soukromými zájmy velkých ekonomických hráčů než by bylo zdrávo. Fakticky došlo ke zprivatizování veřejného prostoru a umrtvení znovuožívající demokracie. Občan má dnes vlastně jen jednu jistotu. Ve volbách zvolený zástupce skutečně nebude pracovat v jeho zájmu a v jeho prospěch, ale v zájmu silných ekonomických hráčů, kteří s politickými stranami „dělají dobrý byznys“. Peníze daňových poplatníků jsou používány k dosahování soukromých zisků namísto racionálně vynaložených peněz ve prospěch nás – lidí, kteří to všechno platí. EPS vyvíjí a prosazuje systémová řešení, které povedou k rozbití existujících politicko ekonomických kartelů.

 

Tato internetová prezentace se věnuje aktivitám EPS v rámci tématu odpovědnost korporací;. Více informací o dalších tématech a aktivitách EPS naleznete na www.eps.cz