Další informace  → napsali jsme

publikační činnost

Jako odborníci v oblastech, v nichž působí, přispívají právníci a právničky programu GARDE svými články, statěmi i komentáři do odborných periodik, aby tak rozšiřovali povědomí o odpovědnosti korporací a dalších tématech a o jednotlivých případech, na kterých pracují.  Mimo bulletin pro právo veřejného zájmu Via Iuris otiskují jejich články např. Právní rozhledy či Parlamentní zpravodaj.

 

GARDE také vydává vlastní publikace, v nichž se věnuje především analýze a návrhům řešení především v rámci odpovědnosti korporací a střetu zájmů mezi soukromou a veřejnou sférou, tedy v oblastech, které stojí ve středu jeho zájmu.