odpovědnost korporací → Pro firmy → Prohlášení firem

PROHLÁŠENÍ FIREM ZA ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ

Jsme úspěšná česká firma. Víme, že obzvláště dnes, v době ekonomické krize, není snadné dosáhnout úspěchu v podnikání. Na globálním trhu existuje téměř ve všech odvětvích mnoho překážek a silné konkurenční prostředí. Odmítáme však postupy, které staví zisk nad životy lidí a nechceme zavírat oči před odpovědností za dopady našeho podnikání.

 

 

Nebojíme se konkurence. Nelíbí se nám však podnikání těch firem, zejména nadnárodních, které minimalizují své výrobní náklady na úkor lidských práv. Konkurenční výhodu, která vzniká díky porušování lidských práv a ničení životního prostředí, považujeme za nepřijatelnou. Přesto je však realitou a tento důsledek tvrdě dopadá také na mnohé české a evropské firmy.

 

 

Rádi bychom, aby všechny firmy v EU měly stejné podmínky pro své podnikání. Firmy, které podnikají odpovědně by neměly být v hospodářské soutěži znevýhodňovány. Naopak, právní rámec by měl odpovědné podnikání podporovat.

 

 

Proto vyjadřujeme svou podporu kampani „Byznys a lidská práva“. Domníváme se, že:

  • je třeba, aby se politici začali zabývat skutečností, že mateřské firmy mohou zneužívat beztrestnosti za porušování lidských práv svými dceřinými podniky a subdodavateli v rozvojových zemích.

  • aby především veřejnost měla přístup k informacím o konkrétních rizicích porušování lidských práv, kterým se firmy vystavují a jak na tato rizika reagují. Zákazníci musí mít přístup k informacím o původu zboží, které si chtějí koupit. Investoři musí mít k dispozici jasné a srovnatelné informace o chování společnosti, o niž se zajímají.

  • je stejně tak důležité, aby oběti porušování lidských práv, které mají závažný důvod domáhat se nápravy na mateřských firmách působících v Evropě, měly možnost tak učinit u evropských soudů.

 

Pokud nás chcete podpořit a podepsat toto prohlášení nebo chcete-li získat více informací, neváhejte nás kontaktovat:

 

Ing. Dan Škvařil

Mob.:    734 440 606

Tel.:      545 575 229

E-mail.: dan.skvaril@eps.cz