odpovědnost korporací → Případy → Připadové studie

Oblečení z Bangladéše

Bangladéš patří mezi nejchudší země světa. Téměř 80 procent jeho exportu tvoří levné oblečení. Tamní dělnice pracují ve špatných podmínkách, dostávají nepatrný plat, neustále jim hrozí výpověď bez důvodu a díky bezpečnostním podmínkám dochází každoročně k úmtrím. Za touto situací stojí především nadnárodní společnosti, které své dodavatele tlačí k minimalizaci nákladů a příliš krátkým dodacím lhůtám. Vzhledem k téměř stoprocentnímu podílu ze zisku z prodeje, který utrží, je tento přístup srovnatelný s evropským kapitalismem 19 století. Jak pomůže nová legislativa odpovědnosti firem?

Případovou studii s našimi návrhy najdete zde.

 

Coca-Cola v Indii

Coca-Cola má v Indii několik desítek zařízení na čerpání podzemní vody. Některá z nich se nachází v oblastech ohrožených extrémním suchem. Coca-Cola v těchto místech ohrožuje způsob obživy desetitisíců místních obyvatel, kteří se často živí především zemědělstvím. Mimoto čerpací zařízení šíří do podzemní vody znečištění a kontaminují půdu. Lidé se bouří, avšak komunikace ze strany soplečnosti je nulová. O problému si přečtěte více v naší studii.