odpovědnost korporací → O kampani → O organizátorech kampaně

O organizátorech kampaně

 

 

 

Ekologický právní servis je největší evropskou public interest law organizací. EPS zastupuje Českou republiku v Evropské koalici pro odpovědnost korporací. Role EPS je v koalici unikátní. Jako právnická organizace vytváří EPS návrhy koalice a podílí se na jejich projednávání s Evropskými institucemi.

 

Naší vizí je svobodná společnost, která každému umožňuje usilovat o osobní štěstí při vědomí odpovědnosti za věci veřejné včetně stavu planety Země. Primárně právními nástroji se zasazujeme o to, aby v takové společnosti žily současné i budoucí generace. Přečtěte si více ->

 

 

 

Amnesty International je dobrovolným hnutím lidí z celého světa, kterým není lhostejné porušování lidských práv a chtějí se mu postavit. Proto vedou kampaně, pořádají veřejné akce, zastávají se obětí bezpráví a usilují o systémové změny na úrovni států i mezinárodního společenství. Práce Amnesty International se zakládá na spolehlivém výzkumu. AI pro svou činnost, nevyhledává ani nepřijímá finanční pomoc od vlád. Přečtěte si více ->

 

 

 

Společnost pro Fair Trade je nevládní nezisková organizace se statusem občanského sdružení. Zabývá se především zvyšováním povědomí české veřejnosti o Fair Trade jako účinném nástroji k prosazování udržitelného rozvoje v zemích globálního Jihu. Kromě toho přináší do České republiky inovativní formy rozvojového vzdělávání (rozvojové vzdělávání pro mateřské školy, kombinace rozvojového vzdělávání a spotřebitelské výchovy nebo kombinace rozvojového vzdělávání a výuky cizích jazyků). Přečtěte si více ->

 

 

 

 

Evropská koalice pro odpovědnost korporací je celoevropskou sítí více jak 250 nevládních, odborových a spotřebitelských organizací  z 19 zemí, které prosazují zlepšení odpovědnosti korporací.

 

ECCJ usiluje o udržitelný svět, v němž je tlak na zisk korporací vyvážen respektem k lidským, sociálním a environmentálním právům. Přečtěte si více ->

 

 

 

 

Aby taková vize mohla být realizována, jsme přesvědčeni, že je nutné přijmout právně vynutitelné mechanismy pro odpovědnost korporací založené na mezinárodně dohodnutých standardech.

 

Podpořte naši výzvu.