obsah analýzy

Zahraniční investice a CzechInvest jako faktory destabilizující demokratický právní stát

A. CZECHINVEST JAKO SOUČÁST KOMPRADORSKÉHO SERVISNÍHO SEKTORU


1 Vznik CzechInvestu a první zahraniční investice
2 Vznik a postavení CzechInvestu z perspektivy mezinárodní praxe
3 CzechInvest a jeho role v procesu schvalování investičních pobídek
3.1 CzechInvest ovlivňuje zákonodárný proces
3.2 Shrnutí
3.3 Návrhy řešení
4 CzechInvest a Sdružení pro zahraniční investice - AFI
4.1 Propojení CzechInvestu a AFI
4.2 Spolupráce CzechInvestu a AFI z pohledu trestního práva
4.3 Je možná aplikace zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
4.4 Návrhy řešení

 

B. PROSAZOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH INVESTIC NA REGIONÁLNÍ A MÍSTNÍ ÚROVNI

 

1 Nezávislý výkon státní správy vs. smluvní závazky územních samosprávných celků vůči zahraničním investorům
1.1 Závazek součinnosti při získání všech potřebných rozhodnutí
1.2 Smlouvy presumují vydání konkrétních povolení
1.3 Smlouvy obsahově determinují povolení ve prospěch investorů
1.4 Závazek samospráv zdržet se kroků, které by mohly být škodlivé pro projekt
1.5 Smluvní závazek územních samospráv požádat o povolení namísto či v zastoupení investora
1.6 Povinnost územních samosprávných celků spolupracovat s investorem v závazných termínech
1.7 Shrnutí: ujednání smluv o součinnosti odporují zákonu nebo dobrým mravům
1.8 Investoři a ochrana dobré víry
1.9 Nemožnost odstranění nezákonné stavby vs. ochrana dobré víry
1.10 Návrhy řešení
2 Další souvislosti prosazování zahraničních investic
2.1 Rozhodování vlády ČR o investici před jejím povolováním ve správních řízeních
2.2 Územní samosprávné celky a příprava průmyslových zón
2.3 Exkurs: vztahy mezi představiteli územních samosprávných celků a podnikatelskou sférou
2.4 CzechInvest – státní orgán, nebo koordinátor soukromých projektů?
3 Systémová podjatost
3.1 Návrhy řešení
4 Povinnosti úředníků územních samosprávných celků
4.1 Povinnosti úředníků podle zákona č. 312/2002 Sb.
4.2 Povinnosti úředníků podle zákona č. 218/2002 Sb.
4.3 Návrhy řešení