publikace

- Zygmunt Bauman
Globalizace
(2000, Mladá fronta, 160 stran)
Ucelený pokus zpracovat téma globalizace s použitím standartní sociologické výbavy. Autor chápe globalizaci jako vysoce riskantní politický proces, v jehož průběhu dosud suverénní státy odevzdávájí klíčové strategické pravomoci nadnárodním institucím, a upozorňuje na nebezpečí, jež z tohoto posunu plynu pro demokracii

 

- Michel Chossudovsky
The Globalization of Poverty (1997, 400 stran)
Rozsáhlá analýza působení nadnárodních finančních institucí, přeložena do 11 jazyků, dočkala se 2.rozšířeného vydání

 

- Jerry Mander, Edward Goldsmith
The Case Against the Global Economy and for a Turn Toward the Local
(1996, 514 stran)    Komplexní kritika globalizačního procesu, obsahuje také dlouhý přehled doporučené literatury na toto téma

 

- Richard Douthwaite
Short Circuit, Strengthening Local Economies for Security In an Unstable World
(1996, 371 stran)
o alternativách ke globalizované ekonomice

 

- Sharon Beder
Global Spin, the Corporate Assault on Environmentalism
(1997, 243 stran)
o zneužívaní moci nadnárodních společností, korupci, strategiích, útocích na oponenty globalizace

 

- William Greider
One World Ready Or Not, the manic Logic of Global Capitalism
(1997, 473s.)
Analýza ekonomického základu globalizace a jejích dopadů v různých částech světa s důrazem na sociální sféru

 

- Steven Gorelick a kol.
Small is Beautiful, BIG is Subsidized:
How Our Taxes Contribute to Social and Environmental Breakdown (1998, 56 stran)
Analýzy předních světových autorů na téma ekonomického růstu, globalizace, jejích hlavních aktérů, procesu zvyšování závislosti, následků globalizace a řešení

 

- David C. Korten
When Corporations Rule The World
(1995)
O zneužívaní moci nadnárodních obchodních společností ve globalizovaném světe

  - David C. Korten
  The Post Corporate World ? Life after Capitalism

  Prezentace podstaty nadnárodních korporací a jejich úlohy na destrukci životního a sociálního prostředí.

  - Jan Keller
  Až na dno blahobytu
  (1993, 142 stran)
  O společenských souvislostech environmentální krize s důrazem na oblast politiky a ekonomiky.

  - Jan Keller
  Nedomyšlená společnost
  (1995, 128 stran)
  Rozprava o nefunkčních aspektech moderní společnosti

  - Jan Keller
  Šok z ekologie
  (1996, 52 stran)
  O neschopnosti politických systémů reagovat na environmentální krizi.

  - Jan Keller
  Abeceda prosperity
  (1997, 160 stran)
  O odvrácené straně prosperity.

  - Ronaldo Munch and Denis O?Hearn
  Critical Development Theory, Contribution To a New Paradigm
  (1999, 224 stran)
  Nový pohled na rozvojovou teorii založený na principu silných kompetencí zemí tzv. třetího světa.

  - Russell Mukhiber and Robert Weissman
  Corporate Predators - The Hunt for Megaprofits and the Attack on Democracy
  (1998)
  O zneužívaní moci nadnárodních společností ve zglobalizovaném systému.

  - George Soros
  The Crisis of Global Capitalism

  O selháních globální ekonomiky pohledem známého finančníka.

  - Walden Bello
  Dragons In Distress - Asian Miracle, Economies in Crisis
  (1990)
  Analýza asijské ekonomické krize

  - WIDER and Macmillan Press
  Transnational Corporations and the Global Economy

  Obsahuje speciální kapitolu s kritikou působení nadnárodních společností ve střední a východní Evropě

  - Herman E. Daly
  For The Consumer Good, Redirecting the Economy Toward Community, the Environment, and a Sustainable Future
  (1994)
  O alternativních ekonomických modelech

  - Michel Chossudovsky
  The Globalization of Poverty
  (1997, 400 stran)
  Rozsáhlá analýza působení nadnárodních finančních institucí, přeložena do 11 jazyků a dočkala se druhého rozšířeného vydání

  - Noreena Hertzová
  Plíživý převrat - Globální kapitalismus a smrt demokracie
  (Dokořán, Praha 2003, 255 stran)
  Bestseller cambridgeské badatelky a antiglobalizační aktivistky v českém překladu.

  - E. F. Schumacher
  Malé je milé aneb Ekonomie, která by počítala i s člověkem
  (pův.1973, 318 stran, přel. 2000, Doplněk)
  Jedno ze stěžejních děl environmentální ekonomie, z kterého pozdější autoři vychází. Z teorie "trvale udržitelného rozvoje" vyzdvihuje autor zejména myšlenku přirozeně vytvářených územně podmíněných pracovních příležitostí pro všechny, které by mohly zachránit ekologické i sociologické zdraví naší planety.

  - Oxfam International
  Rigged Rules and Double Standards
  (2002, 276 stran)
  Negativní aspekty mezinárodního obchodu, nadnárodní společnosti, globalizace a chudoba tzv. zemí třetího světa.

  - Friends Of The Earth International and Corporate Europe Observatory
  Bussiness rules: who pays the price?
  (2003, 28 stran)
  Případové studie o tom, jak jednotlivé nadnárodní korporace ovlivňují lidské životy a životní prostředí.