aktuálně

07-02-2006 
Společnost Danone, a.s. se konečně omluvila za používání značky BIO


Společnost Danone, a. s. se v únoru tohoto roku konečně zveřejnila v souladu s usnesením Vrchního soudu v Praze své politování nad tím, že používala na svých produktech (jogurtech) značku BIO, přestože nepocházely ze systému ekologického zemědělství (viz www.danone.cz a www.ctk.cz ), čímž mohla klamat spotřebitele. Omluva je součástí smírného řešení sporu, který navrhla společnost Danone, a. s. v průběhu odvolacího řízení u Vrchního soudu v Praze, poté, co se odvolala proti rozsudku Městského soudu v Praze, který odsoudil společnost Danone, a. s. k omluvě za protiprávní postup, když na konci 90. let používala značku bio na jogurtech, které dnes nazývá "ACTIVIA". Toto je výsledek snad nejdéle trvajícího soudního sporu, který eps vede od roku 1999 kdy společnost Danone zneužila nedostatků v české legislativě a používala na svých jogurtech značku BIO, přestože nepocházely ze systému ekologického zemědělství.  EPS Danone napadal za nekalosoutěžní jednání. Šlo přitom o zcela precedentní případ, kdy snad vůbec poprvé spotřebitelské organizace využily institutu nekalé soutěže. Díky tomu např. bylo objasněno, že organizace prokazuje svůj charakter organizace hájící zájmy spotřebitele pouze obsahem stanov z nichž musí vyplývat, že cíle organizace je ochrana spotřebitele.