Tobačna Ljublana - monitoring CSR

Společnost Tobačna Ljubljana byla založena v r. 1871. V r. 1991 byl podíl společnosti zakoupen společností Reetsma Cigarettenfabrik GmbH z Hamburgu a společností Seita, Societe nationale d‘Exploitation Indusrielle des Tabacs et Alumettes z Paříže. V r. 1999 společnost Reetsma převzala podíl od firmy Seita a stala se vlastníkem 76% podílu společnosti Tobačna Ljubljana. V r. 2002 odkoupila společnost Imperial Tobacco 90% podíl od společnosti Reetsma. Než se Slovinsko připojilo v r. 2004 k EU, nový celní systém způsobil takovou situaci, že již výroba cigaret a tabákových výrobků nebyla dále zisková. Společnost Imperial Tobacco zavřela továrnu a 260 pracovníků přišlo o práci.

 

Záměry společnosti Imperial Tobacco byly zaměstnancům a veřejnosti sděleny "přes noc" a Imperial Tobacco nerespektovala některé povinnosti ze zákona o účasti zaměstnanců a zákoníku práce. Záměr společnosti Imperial Tobacco byl uskutečněn zcela bez následků.

 

 více informací v přiložené případové studii (v AJ)

 

Sofegi Filtration - monitoring CSR

Společnost je součástí podobného závodu Donit, který začal pracovat v Medvode v r. 1946. V r. 1957 továrna zahájila výboru filtrů pro automobily. V r. 1986 měla přes 2000 zaměstnanců. Jelikož trhem pro tyto výrobky byly bývalé jugoslávské republiky, v r. 1991, kdy se Slovinsko stalo samostatnou republikou, přišla velká krize. V r. 1997 koupila Donit francouzská společnost Filtrauto. Ve stejné době byl budován nový výrobní objekt na novém místě (je předmětem tohoto případu). Místní komunita byla na začátku výstavby kontaktována a byl zde určitý souhlas místních lidí s novým objektem.

 

Společnost měla a stále má špatný vliv na životní prostředí kvůli této produkci automobilových filtrů, protože je v určité fázi výroby nutné vytvrdit filtrační papír fenolovou pryskyřicí za vysokých teplot. Jako vedlejší produkt uniká do vzduchu fenolový plyn, který je jedovatý.

 

více informací v přiložené případové studii (v AJ)