Lafarge Perlmooser ag - monitoring CSR

Z řady četných kooperačních aktivit mezi WWF a LAFARGE na celém světě tato případová studie podtrhuje spolupráci v Rakousku a zkoumá ji podrobněji.

 

Uzavření dohody na mezinárodní úrovni:

1. První fáze partnerství zahrnovala závazky a společnou práci v následujících oblastech:

  • posílení ekologické politiky společnosti Lafarge implementací a sledováním ročních ukazatelů výkonu a cílů (ekologické audity, omezení spotřeby fosilních paliv, recyklace odpadů, řízení emisí atd.),
  • boj se skleníkovým efektem omezením emisí CO2,
  • vytvoření strategie pro ekologickou sanaci lomů
  • zvýšit v co nejširší míře povědomí o významu zachování životního prostředí prostřednictvím místních partnerství, např. v Keni, Rakousku, Francii a Číně.

 více informací v přiložené případové studii (v AJ)

 

MEC Magna Entertainment - monitoring CSR

Frank Stronach je zakladatelem a předsedou společnosti Magna International Inc., jednoho z největších a nejdiverzifikovanějších světových dodavatelů automobilových součástek, systémů a modulů. P. Stronach se narodil v Rakousku a imigroval do Kanady v r. 1954 s praxí v nástrojářství a strojním inženýrství. V r. 1957 zformoval společnost na výrobu nástrojů, Multimatic Investments Limited, která následně rozšířila svou produkci o automobilové součástky. V r. 1969 došlo k fúzi společností Multimatic Investments Limited a Magna Electronics Corporation Limited a p. Stronach se stal jedním z akcionářů s rozhodujícím vlivem ve firmě.

 

V r. 1971 p. Stronach představil společnosti Magna svou filozofii managementu, která je známá jako "Fair Enterprise". Vychází z podnikové ústavy, kde je stanoveno roční procento ze zisků rozdělované mezi zaměstnance, management a investory, díky čemuž se každý zaměstnanec stává akcionářem společnosti. Tato práva jsou začleněna v hlavní podnikové ústavě společnosti Magna.


více informací v přiložené případové studii (v AJ)