Visteon Ltd. - monitoring CSR

Pan I. H. pracoval pro společnost Visteon Ltd. od července 1996. V době zaznamenaného incidentu (březen 2002) pan I. H. pracoval na výrobní lince kompresorů. Příslušný produkční inženýr závodu vydal pracovníkům, vč. pana I. H., pokyn, aby z určitých částí automobilů odstraňovali teflonovou vrstvu pomocí rozpouštědla.

 

Společnost poskytla pro tuto aktivitu určitý typ gumových rukavic jako prostředky osobní ochrany; rukavice se však rychle rozkládaly působením rozpouštědla. Následně byl poskytnut jiný typ rukavic, ale došlo ke stejnému jevu. To stejné se opakovalo s třetím typem rukavic, který nevydržel působení rozpouštědla více než 30 minut. Na třetí pokus byly rukavice na rukou pana I. H. tak poškozené, že ředidlo poškodilo pokožku na rukou tohoto pracovníka, čímž došlo k popáleninám, které si vyžádaly lékařské ošetření. Zranění mu zůstalo několik dní po incidentu.

 

Později bylo zjištěno, že daná společnost věděla o bezpečnostních listech použitého rozpouštědla, i to, že vyžadovalo použití specifického typu ochranných rukavic. Ani jeden ze 3 typů rukavic testovaných v procesu se však neshodoval s typem požadovaným bezpečnostními listy.

 

Pan I. H. pracoval pro společnost Visteon Ltd. do 19. července 2004, kdy byl jeho zaměstnanecký poměr jednostranně ukončen zaměstnavatelem, podle názoru pana I. H. s falešným odůvodněním.

 

více informací v přiložené případové studii (v AJ)

 

 

EPCOS - monitoring CSR

V reakci na očekávání zákazníků i společnosti upustila firma EPCOS Ltd. od použití olova a přešla na bezolovnaté technologie ve šech svých procesech, tj. zcela zakázala použití olova či jej minimalizovala na nejmenší možnou míru. Výrobní proces, ale také konečné výrobky jsou tak šetrnější k životnímu prostředí.

 

EPCOS Ltd. ve svém závodě ALU-ELKO nainstalovala bioreaktor pro čištění technologické odpadní vody. V bioreaktoru baktérie rozkládají znečišťující látky na dvě neškodné látky, oxid uhličitý a vodu. Předčištěná voda pak protéká systémem ultrajemných membrán a nakonec může být vypuštěna do kanalizace. Místo nákladné překládky a tepelného rozkladu znečišťujících látek se nyní produkují pouze reziduální množství kalu, který je řádně likvidován. Také to vede k nižší spotřebě energie.

 

EPCOS Ltd. nabízí svým zaměstnancům následující služby a programy:

  • Program „Zaměstnanec měsíce“
  • 10letá permanentka do bazénu
  • 5letá permanentka do fitness salonu
  • 5letá permanentka do posilovny
  • turnaj v bowlingu
  • turnaj ve fotbale
  • každý rok vánoční oběd zdarma
  • každé dva roky Den EPCOS.

více informací v přiložené případové studii (v AJ)