AS Estonian Cell - monitoring CSR

V prosinci 2001 se společnost AS Estonian Cell rozhodla postavit celulózku v Kundě na estonském severním pobřeží. Aby se mohlo začít s výstavbou, AS Estonian Cell potřebovala integrované povolení (IPPC), které mělo zajistit podmínky omezující znečišťování. Povolení bylo vydáno v lednu 2003, ale bylo napadeno Estonským fondem pro přírodu (ELF) ve správním řízení, protože obsahovalo falešné informace o vlivu továrny a neurčovalo přesná opatření k zabránění znečišťování.

 

Podle názoru ELF, ale také některých nezávislých oceánologů to představovalo závažné ohrožení mořského prostředí Baltského moře. Po jednáních mezi ELF a společností Estonian Cell s účastí norské mateřské společnosti Estonian Cell (Larvik Cell) bylo dosaženo dohody ke změně podmínek povolení IPPC.

 

Podle této dohody přijala společnost AS Estonian Cell určité závazky k omezení dopadů svého působení na životní prostředí a k předcházení znečišťování (viz 9.3). Podmínky byly aplikovány na nové povolení IPPC, které bylo vydáno v dubnu 2003.

 

Nicméně již v září 2003 se společnost Estonian Cell obrátila na ELF, aby se zahájilo další kolo jednání o podmínkách povolení IPPC, protože jejich konzultant prohlásil, že by nové podmínky znamenaly příliš mnoho povinností. Je nutno poznamenat, že v té době již EBRD oznámila svou připravenost projekt financovat a být jeho partnerem. Nicméně ELF souhlasil pouze s některými změnami v povolení.

 

K červenci 2006 byla dokončena výstavba závodu a probíhá zkušební fáze výroby. Běžná výroba bude spuštěna pravděpodobně na podzim 2006.

 

více informací v přiložené případové studii (v AJ)

 

 

Stora Enso Mets Ltd. - monitoring CSR

Od 1. ledna 2005 vlastní společnost Stora Enso Mets certifikát FSC

zpracovatelského řetězce, který prokazuje, že dřevo označené logem FSC pochází z dobře obhospodařovaného lesa. Zpracovatelský řetězec je cesta, kterou projdou suroviny z lesa až k zákazníkovi, včetně postupných fází zpracování, přeměny, výroby a distribuce.

 

Hnutí FSC bylo zahájeno nevládními organizacemi na začátku 90. let v reakci na nekontrolovatelné znehodnocení a ztrátu světových lesů. Kontrolní systémy zpracovatelského řetězce a odpovídající dokumentace umožňují vysledování produktu z finálního trhu přes všechny kroky zpracování až k místu, kde dříve strom rostl v lese. Jelikož certifikované společnosti budou auditovány nezávislými organizacemi, systému FSC lze důvěřovat.

 

Navíc společnost Stora Enso Mets zavedla systém pro necertifikované dřevo, aby bylo možné vysledovat původ dřeva ve všech případech. Pomáhá to bránit se nelegálnímu lesnictví, které je jedním z největších ekologických problémů Estonska v posledních deseti letech.

 

více informací v přiložené případové studii ( v AJ)