31.08.06 10:51 Age: 17 yrs

Automobilka Hyundai nabídla programu GARDE Ekologického právního servisu jednání.

Tiskové zprávy, Případy, Hyundai

 

Nadnárodní společnost Hyundai Motor Company se obrátila na právníky programu GARDE Ekologického právního servisu s nabídkou jednání o své plánované investici v průmyslové zóně u Nošovic v Moravskoslezském kraji.Ještě před rozhodnutím automobilky investovat v České republice upozorňovali právníci programu GARDE z EPS (dále "GARDE - EPS") korejského investora na problematičnost jeho případné investice v průmyslové zóně u obce Nošovice. Doporučovali přitom zvážit veškeré dopady plánovaného závodu na životní prostředí. Současně poskytovali právní pomoc vlastníkům pozemků, kteří je odmítali prodat pro účely výstavby továrny Hyundai. Již v raných fázích příprav této investice byla zdokumentována řada nezákonností, které do dnešního dne vyústily v podání správní žaloby, podnětu na Evropskou Komisi a několika odvolání.GARDE - EPS považuje za doposud nejzávažnější pochybení postup Moravskoslezského kraje v čele s jeho hejtmanem Evženem Tošenovským, který využil tísně vlastníků pozemků, když jim nabídl odkup pozemků den poté, co obdrželi dopisy v nichž jim bylo vyhrožováno smrtí v případě, že svou půdu neprodají. Dosavadní postup orgánů veřejné správy a zejména Moravskoslezského kraje při výkupu pozemků je nejen důsledkem nekvalitního fungování státu a veřejnoprávních korporací vůbec, ale také dokladem značného vlivu nadnárodních společností na chování státu ve vztahu ke svým občanům.Současně s uvedeným GARDE - EPS zdůrazňuje, že orgány veřejné správy doposud nebyly schopny předložit věrohodné důkazy o ekonomické výhodnosti a prospěšnosti celé investice pro Českou republiku. Veřejnosti předkládané ekonomické studie byly značně zpochybněny think tankem Trast pro ekonomiku a společnost, partnerskou organizací EPS.V důsledku svých aktivit v celé kauze byli právníci programu GARDE kontaktováni společností Hyundai s nabídkou na zahájení jednání o možném řešení sporných otázek a o působení společnosti Hyundai v České republice. GARDE - EPS návrh k jednání akceptoval a s vědomím nutnosti transparentnosti svého jednání tuto skutečnost veřejně oznamuje. Současně jasně deklaruje, že předmětem takových jednání v žádném případě není a nebude poskytnutí jakýchkoliv finančních či jiných výhod ve prospěch EPS. GARDE - EPS vstupuje do jednání s cílem prosadit maximální omezení negativních dopadů plánovaného závodu společnosti Hyundai a zvýšení odpovědného chování celé této společnosti nejen ve vztahu k české společnosti a životnímu prostředí v České republice, ale zlepšení chování této nadnárodní společnosti globálně.Kontakt:
Pavel Franc, mobil: 608 362 596
Jiří Nezhyba, mobil: 775 154 073
Program GARDE - Globální odpovědnost
Ekologický právní servis
Dvořákova 13, 602 00 Brno
tel: +420 545 575 229, fax: +420 542 213 373
e-mail: brno@eps.cz
URL: http://www.responsibility.cz,
http://www.eps.cz, http://www.sedlakjan.cz