08.10.09 10:00 Age: 13 yrs

Automobilka Hyundai porušuje svůj slib omezit dopravu

Tiskové zprávy, Hyundai

 

Automobilka Hyundai se v Deklaraci porozumění zavázala, že omezí nákladní dopravu. Ekologický právní servis zjistil, že svůj slib porušuje a občany v sousedství obtěžuje hlukem kamionů.

 

Podle tzv. Deklarace porozumění[1], jejímž cílem bylo zmírnit negativní dopad provozu továrny na místní občany, je automobilka povinna omezit dopravu nákladními auty o víkendech a svátcích.[2] Ekologický právní servis zjistil, že firma svůj závazek neplní a slíbený klid svým sousedům nedopřává.[3]

 

Na základě stížností místních občanů se právníci programu GARDE občanského sdružení Ekologický právní servis (GARDE-EPS) obrátili na vedení Hyundaie s výzvou k doložení plnění tohoto závazku.[4] Na výzvu reagovalo vedení Hyundaie nepravdivým prohlášením, že plnění závazku je zajištěno, protože v dobách stanovených Deklarací se v závodě vůbec nevyrábí.[5]

 

„Máme jednoznačné důkazy, o tom, že Hyundai svůj závazek porušuje a klame veřejnost nepravdivými prohlášeními. Hyundai nejspíše spoléhal na to, že občané svá tvrzení nikdy patřičně nedoloží.“ uvádí právník GARDE-EPS Josef Karlický

 

„Jedná se o zjištění velmi závažné z hlediska narušení důvěry v serióznost jednání Hyundaie. Těžko můžeme nyní věřit, že jsou ostatní závazky plynoucí z Deklarace poctivě plněny, když k závaznému omezení nákladní dopravy nedošlo i přes výslovná ujištění.“ doplňuje Josef Karlický.

 

Kontakt:

Mgr. Josef Karlický

program GARDE-Globální odpovědnost

Ekologický právní servis

Dvořákova 13, 602 00 Brno

mobil: 775154086

email: josef.karlicky@eps.cz

URL: www.responsibility.cz, www.eps.cz

 

Poznámky k textu tiskové zprávy:

[1] Deklarace porozumění je název smlouvy, kterou EPS a další občanská sdružení uzavřela v listopadu 2006 s Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., Moravskoslezským krajem, Ministerstvem průmyslu a obchodu a CzechInvestem. Obsahem smlouvy jsou podmínky, za kterých má být investice realizována. Smlouva má vést k odstranění, zmírňování a kompenzaci případných negativních dopadů závodu automobilky Hyundai a průmyslové zóny Nošovice a zároveň k usnadnění projektové přípravy i samotné výstavby průmyslové zóny a automobilky. Je to vůbec poprvé, co se v České republice podařilo uzavřít komplexní dohodu s nadnárodní korporací ještě předtím, než byla zahájena výstavba její továrny. Stejně tak jde o významný krok v dialogu se zástupci veřejné správy a samosprávy. (celý text viz www.responsibility.cz/index.php)

 

[2] Článek 13 Deklarace porozumění zní:

HMMC se zavazuje nad rámec platné právní úpravy akceptovat omezení pro dopravu nákladními auty s maximální přípustnou hmotností nad 7,5 tun takto:

• o sobotách v měsících červenec, srpen: 07:00 – 20:00 hod

• dalších 12 sobot v průběhu kalendářního roku: 07:00 – 20:00 hod

• o nedělích v průběhu celého roku: 00:00 – 22:00 hod

• o státních svátcích: 07:00 – 22:00 hod

 

[3] Vyhodnocení monitoringu a fotodokumentace je k dispozici na: www.responsibility.cz/index.php

 

[4] Úplné znění výzvy k doložení článku 13 Deklarace porozumění je zveřejněno na: www.responsibility.cz/fileadmin/responsibility-upload/pripady/hyundai/2009-08-03_vyzva_hmmc_omezeni_dopravy.pdf

 

[5] Úplné znění odpovědi HMMC na výzvu k doložení článku 13 Deklarace porozumění je k dispozici na: www.responsibility.cz/fileadmin/responsibility-upload/pripady/hyundai/17-09-2009_hmmc-odpoved.pdf

 

Souvislosti:

Velké firmy hrají v naší společnosti stále důležitější roli: zaměstnávají velké množství lidí, zásadně se podílí na vytváření národního bohatství. Ekonomiky států – a zvláště pak České republiky – se již proto neopírají o drobné a střední podnikatele jako tomu bylo dříve, ale spoléhají na velké firmy. Není proto divu, že soukromé zájmy velkých firem jsou v rozhodování státu zásadně zohledňovány a politici s nimi udržují někdy až příliš těsné vztahy. Přes toto mimořádně silné mocenské postavení firem ve společnosti, naše právní systémy nereflektují známý fakt, že moc se dá snadno zneužít. Ba právě naopak, podle práva firmy odpovídají za své činy jen omezeně. Tato omezená odpovědnost firem má pochopitelně svůj smysl. Napomáhá rozvoji podnikání, neboť s podnikáním je spojena řada finančních rizik, a pokud by každý podnikatel musel ručit svým majetkem, mnoho odvážných a pro společnost prospěšných aktivit by nikdy nevznikla. Avšak omezená odpovědnost nesmí být zneužívána k ochraně před zodpovědností za činy porušující lidská práva a umožňovat poškozování důležitých veřejných hodnot jakými je např. zdravé životní prostředí a k bezohledné maximalizaci zisku. Proto se zasazujeme o to, aby se firmy staly odpovědnými za neodpovědné chování. Stejně tak chceme, aby byla nastavena transparentní pravidla pro vztahy našich volených zástupců a námi placených úředníků s velkými firmami, abychom nemuseli pouze přihlížet tomu, když si za zády veřejnosti něco tiše domluví.

 

Práce GARDE – EPS na tomto případu byla podpořena ze strany Nadačního fondu Via Vitae v rámci fondu „35 dní“ (www.nadacevv.cz).