10.11.08 08:00 Age: 14 yrs

Automobilka Hyundai dosáhla zahájení výroby za cenu opakovaného porušení zákonů, rekapituluje Ekologický právní servis

Tiskové zprávy, Hyundai

 

Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen „Hyundai“) dnešního dne slavnostně zahajuje v Nošovicích výrobu automobilů. Ekologický právní servis, který spolu s dalšími nevládními organizacemi v listopadu 2006 uzavřel s Hyundai smlouvu s názvem Deklarace porozumění,[1] považuje za nutné připomenout, že automobilka dosáhla zahájení výroby za cenu opakovaného porušení zákonů a vážných problémů při plnění smluvních závazků podle Deklarace porozumění. Připomeňme si proto ty problémy při výstavbě Hyundai, o nichž program GARDE sdružení EPS (dále jen „GARDE-EPS“) průběžně od roku 2007 referoval na svých internetových stránkách www.eps.cz  a www.responsibility.cz:

 

1.Hyundai zahájil stavbu dešťové kanalizace v rozporu se zákonem a pokusil se instalovat nevhodnou technologii.

2.Hyundai nainstaloval odlučovače ropných látek, které nesplňují požadavky stanoviska EIA.

3.Hyundai obešel zákon a lakovnu nenechal včas environmentálně posoudit podle zákona o integrované prevenci.

4.Stavební povolení pro převodovkárnu Hyundai proběhlo bez vypořádání vlivů na životní prostředí.

5.Více než dvacet stavebních objektů stavěl Hyundai v rozporu se stavebním povolením. Stavební úřad mu udělil pokuty.

 

    Právník GARDE-EPS Jiří Nezhyba k tomu dodává: „Automobilce Hyundai se její cíl zahájit výrobu co možná nejdříve podařil. Bohužel však za cenu řady nezákonností a problémů s dodržováním Deklarace porozumění. K tomu bohužel Hyundai blahopřát nemůžeme. Dobrý a zodpovědný soused, jak se Hyundai snaží prezentovat, totiž závazky a zákony neporušuje.“

 

    Zahájením výroby však pro Hyundai povinnost plnit závazky z Deklarace porozumění nekončí. Naopak, další důležité závazky nyní nastupují. Hyundai tak v budoucnu čeká např. povinnost omezit kamiónovou dopravu ve dnech pracovního klidu a o svátcích. Dále povinnost vypracovat dopravně logistický plán, v jehož rámci bude Hyundai muset zohlednit nejen své ekonomické zájmy, ale i veřejný zájem na minimalizaci negativního působení dopravy na životní prostředí. Nebo třeba splnění standardů EMAS II environmentálního managementu a auditu či periodické zpracovávání zprávy o udržitelnosti svých činností založené na principech Sustainability Reporting Guidelines.[2]

 

Rekapitulace vážných problémů a nezákonností při výstavbě automobilky Hyundai:

 

 

ad 1. Hyundai zahájil stavbu dešťové kanalizace v rozporu se zákonem a pokusil se instalovat nevhodnou technologii.

 

    Již v únoru 2007 se Hyundai poprvé pokusil porušit závazné požadavky stanoviska k hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA), když při pokládání dešťové kanalizace nepoužil systém svařovaných spojů. Na základě výzvy GARDE-EPS se pak automobilka zavázala zjednat nápravu provedením výměny. V květnu 2007 pak Hyundai nelegálně bez povolení stavebního úřadu zahájil pokládání další části dešťové kanalizace. Navíc použil zcela nevhodnou technologii, betonové potrubí, které nemohlo zajistit vodotěsnost a ochranu půd v souladu s požadavky EIA. Hyundai na základě oznámení GARDE-EPS stavbu sice zastavil, nicméně popřel, že by při výstavbě kanalizace porušoval zákony. Později, až po třetí tiskové zprávě GARDE-EPS, byla automobilka nucena přiznat porušení zákonů.

 

Podrobnosti viz tiskové zprávy GARDE-EPS:

- 15.05.2007 „Hyundai v Nošovicích staví nelegálně, porušuje své závazky z Deklarace porozumění stejně jako veřejně daný slib.“

- 04.06.2007 „Automobilka Hyundai veřejně lhala o stavbě kanalizace. Zahájila ji, přestože její provedení stavební úřad zakázal.“

- 06.06.2007 „Automobilka Hyundai stavěla načerno. Dezinformuje přitom veřejnost ve snaze tuto skutečnost zakrýt.“

- 11.09.2007 „Spor o kanalizaci pro Hyundai: automobilka ustoupila jen z části. Odmítá používat nejmodernější technologie, přestože to slibuje.“

- 01.11.2007 „Nevládní organizace na staveništi Hyundai kontrolovaly, jak automobilka plní své závazky.“

 

ad 2. Hyundai nainstaloval odlučovače ropných látek, které nesplňují požadavky stanoviska EIA.

 

    Hyundai postupoval nezákonně při instalaci odlučovačů ropných látek na dešťové kanalizaci. Důsledkem tohoto může být snížená ochrana životního prostředí, potažmo vod před znečištěním. Automobilka totiž v rozporu se schváleným projektem výrazně (o cca 1/3) zmenšila objem odlučovačů ropných látek, které tak z povahy věci nemohou splnit hodnotu čištění dešťových vod na 0,2 mg/l NEL požadovanou v stanovisku EIA a vodoprávním povolení. Je třeba zmínit, že limit podle zákona je 5 mg/l NEL, nicméně pro automobilku Hyundai byl limit zmíněnými rozhodnutími s ohledem na místní poměry zpřísněn. Hyundai je proto povinen plnit tento zpřísněný limit a nikoliv jen splnit zákonné limity. Automobilka však na opakované výzvy GARDE–EPS k zajištění požadované kvality odlučovačů zareagovala nevstřícně.

 

Podrobnosti viz tisková zpráva GARDE-EPS:

- 18.12.2007 „Hyundai staví opět protiprávně, tentokrát již s možnými dopady na životní prostředí.“

 

ad 3. Hyundai obešel zákon a lakovnu nenechal včas environmentálně posoudit podle zákona o integrované prevenci.

 

    Lakovna je z environmentálního hlediska nejproblematičtější částí továrny Hyundai, a proto měla být ještě před vydáním stavebního povolení. Povinnost mít integrované povolení před zahájením stavebního řízení pak automobilce stanovil stavební úřad již v územním rozhodnutí. Hyundai však tuto povinnost nesplnil. Ačkoliv je od počátku veřejně známo, že automobilka hodlá produkovat až 300 tisíc vozů ročně, Hyundai si však v rámci stavebního řízení na lakovnu nechal povolit pouze „1. fázi výstavby“ na kapacitu jen 25 tisíc karoserií ročně. Při takové produkci totiž lakovna hodnocení podle zákona o integrované prevenci nepodléhá. Všechny ostatní stavby svého závodu však Hyundai navrhl v plánované maximální produkci - 300 tisíc vozů ročně. Touto „salámovou“ metodou Hyundai jednoznačně obešel svou povinnost podle zákona o integrované prevenci.

 

Podrobnosti viz např. tisková zpráva GARDE-EPS:

- 20.03.2008 „Hyundai musí bezodkladně zastavit práce na stavbě v Nošovicích. Hrozí několikaměsíční skluz.“

 

ad 4. Stavební povolení pro převodovkárnu Hyundai proběhlo bez vypořádání vlivů na životní prostředí.

 

    V průběhu ledna 2007 GARDE-EPS zjistil, že dokumentace ke stavebnímu řízení na stavbu Převodovkárny v rozporu se zákonem neobsahuje vypořádání vlivů na životní prostředí. Na tuto skutečnost GARDE–EPS Hyundai upozornil, ale ten nejprve nijak nezareagoval a nedostatky nenapravil. Stavební úřad v Dobré nezákonnost podkladů pro rozhodnutí nerozporoval a vydal v březnu 2007 stavební povolení. Hyundai se navíc na nás obrátil s žádostí, abychom se vzdali svého práva na odvolání a umožnili tak urychlení nabytí právní moci nezákonného rozhodnuti. V této absurdní situaci GARDE–EPS opět Hyundai vyzval k nápravě nezákonného stavu. Pod hrozbou využití sankčních opatření plynoucích z Deklarace porozumění se Hyundai zavázal celou záležitost napravit, a to do 15. 5. 2007, formou žádosti o změnu stavby před dokončením. Tento slib Hyundai nakonec dodržel.

 

Podrobnosti viz např. tisková zpráva GARDE-EPS:

- 25.04.2007 „Hyundai má potíže s dodržováním svých smluvních závazků vyplývajících z Deklarace porozumění.“

ad 5. Více než dvacet stavebních objektů stavěl Hyundai v rozporu se stavebním povolením. Stavební úřad mu udělil pokuty.

 

    Hyundai z důvodu spěchu odmítl respektovat stavební zákon, když stavěl postupně více než 20 svých stavebních objektů v rozporu se stavebním povolením. Šlo např. o Převodovkárnu, Lakovnu, Lisovnu, Svařovnu, Potrubní most, stavby Venkovních ploch, Administrativní budovu atd. Hyundai se veřejnosti a svým zaměstnancům nepravdivě vymlouval na to, že jinak postupovat nemohl a dokonce odpoutával pozornost tvrzením, že změny mají pozitivní vliv na životní prostředí. Pokud Hyundai plánoval se odchýlit od stavebního povolení, a nechtěl přitom porušovat zákon, tento svůj záměr by musel před provedením takových změn nejprve oznámit stavebnímu úřadu a požádat jej o změnu stavby před jejím dokončením podle § 118 stavebního zákona. Teprve po povolení změny je mohl provést. Hyundai však o povolení změny staveb nepočkal a změny nejprve provedl. „Ušetřil“ si tím spoustu času. Stavební úřad však zahájil řízení o odstranění staveb a uložil Hyundai pokuty v miliónové výši. Prozatím všechny stavby byly doatečně povoleny.

 

Podrobnosti viz tiskové zprávy GARDE-EPS:

- 20.11.2007 „Hyundai staví v Nošovicích nelegálně. Stavební úřad zahájil řízení o odstranění staveb továrny.“

- 04.03.2008 „Hyundai opět ignoruje zákony a staví nelegálně. Stavební úřad zahájil řízení o odstranění celkově osmi dalších staveb nošovické automobilky.“

- 20.03.2008 „Hyundai musí bezodkladně zastavit práce na stavbě v Nošovicích. Hrozí několikaměsíční skluz.“

- 05.11.2008 „Automobilka Hyundai zahajuje výrobu, přestože ještě nemá všechna potřebná povolení pro stavby svého závodu.“

 

Kontakty:

Jiří Nezhyba, mobil: 775 154 073

Program GARDE / Ekologický právní servis

Dvořákova 13, 602 00 Brno

tel: 545 575 229, fax: 542 213 373

e-mail: garde@eps.cz URL: www.responsibility.cz, www.eps.cz

 

Poznámky a vysvětlivky k textu tiskové zprávy:

[1] Deklarace porozumění je smlouva, kterou na základě výzvy ze strany představitelů společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. po více než třech měsících trvajících jednání v listopadu 2006 uzavřely tzv. strany občanských sdružení, nevládní organizace Ekologický právní servis, Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu, Beskydčan a Půda pro život. Na druhé straně jako tzv. strany H-projektu smlouvu vedle Hyundai podepsaly Moravskoslezský kraj, CzechInvest a Ministerstvo průmyslu a obchodu.

 

Tato smlouva obsahuje závazky všech zúčastněných stran a má vést k odstranění, zmírňování a kompenzaci případných negativních dopadů závodu automobilky Hyundai a průmyslové zóny Nošovice na straně jedné a k usnadnění projektové přípravy i samotné výstavby  průmyslové zóny a závodu společnosti Hyundai na straně druhé.

Deklarace obsahuje takřka 30 konkrétních závazků jednotlivých signatářů.

 

Deklarace porozumění je zveřejněna např. na www.responsibility.cz/index.php?id=387

 

[2] viz Deklarace porozumění a její čl. 9, 11, 12 a 13.

 

 

Práce GARDE – EPS na tomto případu byla podpořena ze strany Nadace Open Society Fund Praha v rámci programu Posilování role práva (www.osf.cz) a také ze strany Open Society Institute.