17.08.06 13:35 Age: 18 yrs

Budoucí šef továrny Hyundai v České republice spolu s hejtmanem Moravskoslezského kraje nepravdivě informují českou veřejnost o stavu přípravy výstavby závodu Hyundai.

Tiskové zprávy, Případy, Hyundai

 

Eok-Jo Kim, budoucí ředitel závodu společnosti Hyundai, se v úterý 15. srpna setkal s hejtmanem Moravskoslezského kraje, Evženem Tošenovským. Po ukončení jednání informovali média a veřejnost o hladkém průběhu příprav výstavby závodu Hyundai, který by měl vybudován v Nošovicích. Na internetových stránkách kraje (www.kr-moravskoslezsky.cz) se lze např. dočíst, že: "Hejtman kraje informoval korejskou stranu o průběhu prací při přípravě nošovické zóny - vše běží dle harmonogramu." Lidové noviny ve svém středečním vydání navíc citují Eok-Jo Kima "Jednali jsme o harmonogramu přípravných prací a kontrolovali veškeré položky, všechno je naprosto v pořádku."

 

Ve skutečnosti jsou však přípravné práce oproti harmonogramu prací,[1] který je přílohou investiční smlouvy uzavřenou mezi Českou republikou a společností Hyundai, ve skluzu více než pět měsíců. Tisková zpráva Moravskoslezského kraje nadepsaná "Hyundai čeká na ukončení stavebního řízení a stavební povolení," obsahuje výrok hejtmana E. Tošenovského:"Věříme také, že stavební řízení skončí úspěšně a firma co nejdříve získá stavební povolení." Ve skutečnosti však bylo na stavbu závodu teprve zahájeno územní řízení a v řízení zatím nebyl učiněn jediný procesní úkon. Územní řízení přitom musí být pravomocně ukončeno před tím, než je možné zahájit stavební řízení. Ve většině řízení se přitom aktivně účastní občanská sdružení a ta jsou odhodlána využít všech svých procesních práv v případě, že celý proces nebude probíhat v souladu se zákonem a nebude věcně dostatečně podložen. "Je otázkou, co tímto přesvědčováním veřejnosti o tom, že vše je v naprostém pořádku obě strany sledují. Lze předpokládat, že cílem těchto výroků je přesvědčit veřejnost o tom, že vše je již vyřešeno a Hyundai skutečně bude stát. Ve skutečnosti jsme svědky protiprávního postupu správních orgánu v povolovacích řízeních o investici společnosti Hyundai s cílem urychlit řízení. Přitom však vůbec není jisté zda Hyundai bude moci zahájit svůj provoz v předpokládaném termínu," říká Pavel Franc, právník programu GARDE Ekologického právního servisu.

 

"Jde o stejnou taktiku jako v případě výkupu pozemků pro investici Hyundai. V době, kdy část vlastníků pozemků potřebných pro výstavbu závodu Hyundai ještě odmítali prodat, Moravskoslezský kraj již tvrdil, že všechny pozemky jsou vykoupeny. Zbylí vlastníci přitom prodali svou půdu teprve poté, co obdrželi výhružné dopisy o tom, že budou zabiti, jestliže ji neprodají," dodává jeho kolega, právník Jiří Nezhyba z programu GARDE. Program GARDE opakovaně upozorňoval zástupce společnosti Hyundai, že dodržení schváleného harmonogramu nelze dosáhnout jinak než protiprávním postupem orgánů veřejné správy. Přesto její zástupce

 

Eok-Jo Kim opakovaně udává nereálné termíny zahájení výstavby továrny,[2] čímž se snaží vytvořit tlak na Českou republiku, aby tyto termíny skutečně splnila.

 

Poznámky:

[1] Časový harmonogram projektu lze stáhnout z webových stránek EPS (www.eps.cz): Případy -> Hyundai v Nošovicích

 

2] podle tiskové zprávy Moravskoslezského kraje ze dne 15. 8. 2006 Eok- Jo Kim řekl, že: "stavět by firma chtěla nejpozději do zimy, je ale možné, že by stavba mohla být zahájena už v listopadu t.r."

 

Pavel Franc, mobil: 608 362 596
Jiří Nezhyba, mobil: 775 154 073
Program GARDE - Globální odpovědnost
Ekologický právní servis
Dvořákova 13, 602 00 Brno
tel: +420 545 575 229, fax: +420 542 213 373
e-mail: brno@eps.cz
URL: http://www.responsibility.cz

 

Aktivity GARDE -EPS byly podpořeny v rámci projektu NROS "Transition Facility" financovaného ze zdrojů Evropské Unie.