09.07.07 13:24 Age: 16 yrs

Zveřejnění posudků na potrubí pro automobilku Hyundai

Hyundai

 

GARDE - EPS zveřejňuje 3 posudky na potrubí pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech,s.r.o. (HMMC) a souhrnnou zprávu k nim. Posudky nechala vypracovat agentura CzechInvest na základě dohody stran Deklarace porozumění z důvodu určitých nejasností ohledně naplňování podmínky stanoviska EIA ohledně odvádění dešťových, splaškových a technologických vod ze závodu. Náklady na zpracování posudků budou uhrazeny společností HMMC.

 

Soubor ke stažení: Posudky - potrubí pro Hyundai