Evropské firmy ovlivňují životy lidí po celém světě. Kromě pozitvního přínosu však jejich činnost vede také k porušování lidských práv nebo k ničení žívotního prostředí. Obzvláště
v rozvojových zemích je pro oběti velmi těžké domoci se v těchto případech spravedlnosti.
V Evropské Unii se budou brzy projedávat naše návrhy posílení právní odpovědnosti nadnárodních firem. Abychom tyto návrhy prosadili, potřebujeme vaši podporu.